Avaleht / Uudised

Sotsiaalministeerium toetab omastehooldajate naasmist tööellu

18.07.2013Tuleva aasta jaanuarist jõustub tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus, millega muudetakse tööotsijana arveloleku tingimusi. Uuest aastast saab omastehooldaja võtta ennast tööotsijana arvele ka siis, kui valla- või linnavalitsus maksab talle hooldajatoetust.


Sotsiaalministri sõnul on tehtud esimesed sammud selleks, et edendada omastehooldajate töö- ja pereelu ühitamist. „Sotsiaalministeeriumil on kavas Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest järgmisel programmperioodil toetada ka päevahoidu, et puudega isikute hooldajad saaksid tööle minna,“  selgitas sotsiaalminister Taavi Rõivas. „Seetõttu loome hooldajatele võimaluse ennast tööotsijana arvele võtta, et nad saaksid valmistuda tööellu naasmiseks. See on kasulik inimeste majanduslikule toimetulekule, et tööealised ja -võimelised inimesed ei peaks hoolduskohustuse tõttu tööotsingutest ja töötamisest loobuma,“ lisas minister.

Tööotsijana võetakse arvele isik, kes vastab seaduses sätestatud tingimustele: on ilma tööta, otsib tööd, on valmis osalema tööotsimiskava koostamisel ja seda täitma, pöörduma töötukassasse määratud ajal, olema valmis vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma.

Arvestades tööealiste omastehooldajate arvu, tekib võimalus end tööotsijana arvele võtta ligi 2500 toetust saaval omastehooldajal.

Seaduse muudatus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Lisainfo:

Jana Rosenfeld
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeeriumi avalike suhete osakond
telefon 626 9321; 5622 2046
jana.rosenfeld@sm.ee

Allikas: Sotsiaalministeerium

Tagasi
Sotsiaalministeerium toetab omastehooldajate naasmist tööellu
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks