Avaleht / Uudised

Miks saag lõikas sõrmed?

19.06.2013Puidutöökojas puidutöötleja saagis lahkamissael 80 cm pikkusel laual äärest riba maha. Tööprotsessiks oli laua pikisaagimine. Olles saaginud lauast läbi kolmandiku, hakkas töötaja vasaku käega lauda vastu võtma. Haaranud vasaku käega lauast, tõmbas saag laua tagasi ja laud vedas töötaja vasaku käe sõrmed töötava sae töötsooni ja saag lõikas töötaja vasaku käe sõrmed ära. Laua tagasilöögi põhjustas vasaku käega lauast haaramine, millega töötaja surus lõigatud lauapooled kokku. Saepingil puudus kiilnuga (poolitusnuga). Sael puudus ka tööorgani kaitsekate, mis oleks võinud kaitsta töötaja käe sattumist saetera vastu.

Peale ohutusseadiste puudumise oli tööõnnetuse üheks põhjuseks töötaja puudulikud teadmised ketassae ohutu kasutamise osas. Töötajale oli korraldamata töövahendi ohutusjuhiste tutvustamine ja väljaõpe. Töötaja teadmatust näitas peale ohtlike töövõtete ka see, et ta kasutas ohutusnõuetele mittevastavat töövahendit - ketassael puudus kiilnuga ja saeketta kaitse. Sellise saega töötamisest tuleb keelduda ja töövahend enne kasutamist korda teha.

Tööandja peab tagama kasutajale töövahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe ja ohutusalase juhendamise. Ohutusalane juhendamine peab hõlmama teavet ohtude ja ohuolukordade kohta, mis kaasnevad või võivad kaasneda töövahendi kasutamisega. Kasutatavate töövahendite ohutusjuhendid koostab ja kinnitab tööandja kirjalikult, arvestades valmistaja poolt antud kasutusjuhendit.

Kahjuks on töövahendite ohutusjuhendite puudumine üks arvukamaid rikkumisi ettevõtetes. Töövahendite ohutusjuhendite puudumise tagajärjel on töötajad töövahendite ohutu kasutamise osas puudulikult juhendatud ja väljaõpetatud.

Ohutu töökeskkonna nimel ärme kunagi viskame töövahendi kasutusjuhendit ära, vaid koostame selle alusel ohutusjuhendi töövahendile ning korraldame töötajale juhendamise ning väljaõppe. Kõige tähtsam - sõrmed jäävad alles.

Lisainfo:
Rein Nelis
Tööinspektsiooni tööinpektor
telefon: 504 5936
rein.nelis@ti.ee


Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Miks saag lõikas sõrmed?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks