Avaleht / Uudised

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishou Agentuuri 2012. aasta aruanne

18.06.2013Majandusliku ebakindluse jätkudes kirjeldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 2012. aasta aruandes oma jõupingutusi tööohutuse ja töötervishoiu kõrge taseme propageerimisel eri suurusega ettevõtetes.

Et praegu on arutlusel Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu strateegia (2007–2012) uus versioon järgmisteks aastateks, leiab EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek, et üha enam tuleks rõhutada tööohutuse ja töötervishoiu kõrge taseme majanduslikke ja eetilisi aspekte.

„Majanduskriisi mõju on praegu ilmselge,” märgib Christa Sedlatschek, osutades asjaolule, et tööohutuse ja töötervishoiu kulutusi on kärbitud kogu Euroopa Liidus. „Nutikad ettevõtted aga teavad, et ka rasketel aegadel on oluline hoida tööohutuse ja töötervishoiu taset – lõpuks hakkab majandusolukord paranema ning siis on neil ettevõtetel vaja terveid ja kvalifitseeritud töötajaid.”

Aasta tippsaavutuste seas on EU-OSHA tuleviku-uuringu juhtprojekti valmimine, mille eesmärk on prognoosida pikemaajalisi tööga seotud riske (eeskätt seoses roheliste töökohtadega), et edendada arutelu ning selgitada poliitikakujundajatele konkreetsete tegevuskavade mõju.

Uute ja tekkivate riskide alane Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) annab reaalse pildi sellest, kuidas hallatakse Euroopas teatavaid olulisi tööga seotud riske, eeskätt psühhosotsiaalseid riske, näiteks tööst tingitud stress, vägivald ja ahistamine. Projekt keskendub nüüd esialgsest uuringust saadud andmete sekundaaranalüüsile.

2012. aastal käivitati uus tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos”. Kampaanias on osalenud rekordarv partnereid – kokku 87 üleeuroopalist organisatsiooni, sotsiaalpartnerit ja rahvusvahelist ettevõtet.

Agentuur on veelgi täiustanud oma tasuta veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) tarkvara, mis aitab teha hõlpsat ja kulutõhusat riskihindamist. Peagi avaldatakse erivahendid seoses juuksuri- ja kontoriteenustega Küprosel, maanteeveoga Prantsusmaal ning naha- ja nahaparkimistööstusega ELis.

2012. aasta oli aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta ning EU-OSHA osales selles aktiivselt, avaldades teavet, kuidas aidata töötajatel kauem töövõimeline olla.

Teadlikkuse suurendamiseks korraldati muu hulgas kampaania, millega teavitati töötajaid ja tööandjaid uue veebivahendi abil ohtlike ainete ohupiktogrammide muudatustest, algatus „Napo õpetajatele”, millega tutvustati tervise ja ohutuse põhitõdesid algkoolilastele, ning suitsuvabade töökohtade kampaania.

Samuti on EU-OSHA alustanud konsulteerimist seoses järgmise mitmeaastase strateegilise kavaga, mis peaks jõustuma 2013. aastal.


Lingid:

Aruande täisversioon (ingl k)

Kokkuvõte eesti keeles

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishou Agentuuri 2012. aasta aruanne
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks