Avaleht / Uudised

Saksamaal kehtestati nõue vahetada välja epoksiidvaikudes sisalduvad ülitundlikkust tekitavad ained

17.06.2013Epoksiidvaike kasutatakse laialdaselt sellistes kiiresti arenevates sektorites nagu tuulikute tootmine, elektroonika, tootev tööstus, puidutöötlemine, ennistamine ja ehitus. Need ained võivad tekitada naha raskeid allergiareaktsioone. Saksamaal oli selliste nahahaiguste ravi maksumus 2011. aastal hinnanguliselt 4 miljonit eurot ja teist sama palju maksis ettevõtjatele töötajate puudumine. Samas ei ole nende ainete kohta piisavalt andmeid.

Töökvaliteedi parandamist edendava algatuse raames töötati Saksamaal välja ja katsetati epoksiidvaikude koostisosade võrdleva hindamise kava. Tulemused saadi in vivo, in vitro ja in silico analüüside põhjal. Analüüsiti ka inimuuringute andmeid (sh dermatoloogiaühingult IVDK saadud ulatuslikke andmeid) ja nende praktilist asjakohasust hindas juhtkomitee. Andmelünkade täitmiseks korraldati konkreetne katseprogramm teatud reageerivate lahjenditega.

Epoksiidvaikudes sisalduvast 51 ainest klassifitseeriti 46, neist üle poole asjakohaste andmete puudumise tõttu vaikimisi nn suure potentsiaaliga aineteks (kategooria HS); 16 ainet liigitati HS-klassi otse. Sellised ained on näiteks bisfenool-A- ja -F-vaik, bisfenool-A-epiklorohüdriin MW 340, etüleendiamiin, dietüleentriamiin, trimetüülheksametüleendiamiin, trietüleentetramiin, isoforoondiamiin, m-ksüleendiamiin, ftaalanhüdriid, tetrahüdroftalaananhüdriid, heksahüdroftalaananhüdriid, 1,4-butaandiooldiglütsidüüleeter, 1,6-heksaandiooldiglütsidüüleeter, fenüülglütsidüüleeter ja kresüülglütsidüüleeter.
Nende ainete korral tuleks kaaluda asendusainete kasutuselevõttu.
Projekti tulemusena koostati menetlus, kuidas kirjeldada epoksiidvaikudes sisalduvate paljude ainete ülitundlikkust tekitavaid omadusi ja kuidas neid ained liigitada.
Tulemused lisatakse Saksamaa kohustusliku sotsiaalkindlustuse asutuste andmebaasidesse, mille alusel töötatakse välja epoksiidtoodete valimise ja märgistamise kriteeriumid.

Aruanne (saksa keeles)

Algatust INQA-Epoxy-Group toetavad kohustusliku sotsiaalkindlustuse asutused Saksamaal, Austrias (AUVA) ja Madalmaades (ARBOUW) ning Saksamaa ja Madalmaade tööohutuse ja töötervishoiu asutused BAuA ja IVAM, PlasticsEurope, Euroopa Plastitootjate Liit ning muud metalli-, elektroonika-, värvi- ja lakitootjate ning ehituse ja muude seotud tööstusharude üleriigilised ühingud, samuti valdkonnaühingud.

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Saksamaal kehtestati nõue vahetada välja epoksiidvaikudes sisalduvad ülitundlikkust tekitavad ained
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks