Avaleht / Uudised

Kollektiivlepingud Eestis

28.05.2013Teemaleht annab ülevaate Sotsiaalministeeriumi kollektiivlepingute andmekogus registreeritud kollektiivlepingutest. Teemaleht hõlmab ajavahemikul 1997-2012 sõlmitud kollektiivlepinguid ning 2011. aasta lõpu seisuga kehtinud kollektiivlepinguid ja nendes kokku lepitud töötingimustest.

Ajavahemikul 1997–2012 on kollektiivlepingute andmekogu andmetel sõlmitud 904 kollektiivlepingut, kusjuures alates 2008. aastast on kollektiivlepingute sõlmimise aktiivsus langenud. Kollektiivlepinguid sõlmivad enam avaliku sektori tööandjad ning keskmise suurusega suured ettevõtted. Perioodil 1997-2012 sõlmitud kollektiivlepingutest 62% on sõlmitud avalikus sektoris. 34% erasektoris sõlmitud kollektiivlepingutest on sõlmitud suurtes üle 250 töötajaga ettevõtetes.

2011. aasta lõpu seisuga oli Eestis kehtivaid kollektiivlepinguid 309 ning hinnanguliselt veidi alla veerandi palgatöötajate töötingimused olid reguleeritud kollektiivlepinguga. Enim oli kehtivaid kollektiivlepinguid haridusvaldkonnas, veonduses ja laonduses, avalikus halduses, riigikaitses; kohustuslikus sotsiaalkindlustuses ning tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.

Kollektiivlepingutes lepitakse kõige sagedamini kokku töötasu tingimustes, selliseid kokkuleppeid sisaldas 93% 2011. aasta lõpu seisuga kehtinud kollektiivlepingut. Üle 90% kollektiivlepingutest sisaldas ka töö-ja puhkeaja ning puhkuse tingimuste kokkuleppeid.

Teemalehe valmimist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi "Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014" raames.

Laadi alla teemaleht "Kollektiivlepingud Eestis"

Allikas: Sotsiaalministeerium 

Tagasi
Kollektiivlepingud Eestis
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks