Avaleht / Uudised

Eestis peetakse töökoha säilimisega seotud ebakindlust ja töö ümberkorraldamist suurimaks tööstressi põhjuseks

15.05.2013Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldas 2012. aasta novembrist kuni 2013. aasta veebruarini üle-euroopalise tööohutust ja töötervishoidu käsitleva arvamusküsitluse. Selgus, et poolte töötajate arvates esineb tööstressi sageli. 10 vastanust 4 leidis, et nende probleemidega ei tegeleta töökohas piisavalt. Küsitluses osales 16 662 inimest 31 riigist. Eestis oli intervjueeritavaid 701.

„Töökoha säilimisega seotud ebakindlust ja töö ümberkorraldamist peetakse kõikjal Euroopas kõige tavalisemaks tööstressi põhjuseks – ka Eestis andis sellise vastuse 71% küsitletutest. Teisena tõid eestlased tööstressi põhjustena välja tööaega ja töökoormust – nii arvas 57%,“ sõnas Eesti EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi.

„Eesti eristus teistest riikidest siiski positiivses mõttes – 50% arvas, et tööstressi ohjeldamisega töökohal tullakse toime hästi ja 14%, et lausa väga hästi, mis paneb meid samale pulgale Soomega. Võrdlusena võib tuua siinkohal Hispaania, kus kõigest 5% arvas, et stressi ohjeldamisega tullakse nende töökohal toime väga hästi. Inimesed defineerivad aga tööstressi väga erinevalt, kaldun arvama, et eestlane lihtsalt ei julge tunnistada stressi või läbipõlemist. Depressioon ja tööstress on kahjuks meie ühiskonnas veel ikka tabuteema,“ selgitas Kristel Plangi.

„Näiteks 2009. aastal korraldatud Tööinspektsiooni uuringust koostöös Rakendusuuringute keskusega CentAR ning Turu-uuringute ASiga selgus, et meie elu on stressirohke, sest nii stressi, läbipõlemise kui ka unehäirete näitajate poolest olid Eesti tulemused oluliselt kehvemad Euroopa jõukamate riikide keskmisest. Tol korral küsitleti 1202 töötavat elanikku vanuses 15 – 74. Samas 2009. aasta oli sügav majanduskriisi aeg ning tänaseks on olukord kindlasti mõnevõrra paranenud, kuid ma kahtlen selles, kas me oleme ikka tööstressi valdkonnas nii suure hüppe paremuse poole teinud,“ lisas Plangi.

„41% Euroopa töötajatest leiab, et nende töökohas ei tegeleta tööstressiga piisavalt, 15% vastanuid väidab, et selle probleemiga ei saada üldse hästi hakkama. Järgmisel aastal alustabki EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniat „Toimetulek stressiga”. Euroopa ettevõtete seas tuleb levitada sõnumit, et psühhosotsiaalsete riskidega on võimalik toime tulla samasugusel viisil nagu teistegi tervise- ja ohutusalaste probleemidega,” rääkis EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek.

Küsitluse kohaselt tunnetavad ligikaudu pooled Euroopa töötajad (51%), et tööstress on nende töökohas tavaline, kusjuures 16% leiab, et see on „väga tavaline”. Tööstressi pidas tavaliseks rohkem naissoost kui meessoost töötajaid (54% vs 49%), samuti rohkem 18-54aastaseid kui üle 55aastaseid töötajaid (53% vs 44%). Tööstressi tajutakse erinevalt ka eri sektorites, näiteks pidas tööstressi tavaliseks enim t ervishoiu- ja hooldustöötajaid (61%, sealhulgas 21%, kes vastas, et tööstress on „väga tavaline”).

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur korraldas üle-euroopalise töötervishoidu ja tööohutust puudutava küsitluse juba kolmandat korda. Küsitluse eesmärk on toetada EU-OSHA tööd ning anda ülevaade nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui kandidaatriikide töökultuurist ja -tingimustest. Küsitluse viis läbi EU-OSHA nimel turu-uuringu firma Ipsos Mori.

Lingid
ELi ja riikide täielikud tulemused
Loe aruande kokkuvõtet inglise keeles

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
telefon 626 9414; 5342 7785
kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Eestis peetakse töökoha säilimisega seotud ebakindlust ja töö ümberkorraldamist suurimaks tööstressi põhjuseks
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks