Avaleht / Uudised

Töökeskkonna olukord Viljandis ja Viljandimaal 2012. aastal

15.05.20132012. a teostas Tööinspektsioon töötervishoiu- ja tööohutusalast järelevalvet 115 Viljandi linna ja maakonna ettevõttes (2011. a 105 ettevõttes). Avastatud rikkumiste arv oli 415, samas kui 2011. a oli rikkumiste arvuks 380
.

Eelmisel aastal kohustati tööandjaid rikkumist kõrvaldama 11 korral koos sunniraha hoiatuse määramisega kokku summas 1950 eurot. 2011. a määrati rikkumise kõrvaldamise kohustus koos sunniraha hoiatuse määramisega 26 juhul kokku summas 4250 eurot. Igale sunnirahaga hoiatusele järgneb järelkontroll. Kui 2011. a järelkontrollide käigus selgus, et üks tööandja jättis sunnirahahoiatusega ettekirjutuse tähtajaks täitmata ning tema puhul pöörati sunniraha 150 eurot väljanõudmisele, siis 2012. a järelkontrollide käigus selgus, et kõik tööandjad olid täitnud neile määratud sunnirahahoiatusega ettekirjutused tähtaegselt.

Järelevalve käigus menetleti väärtegusid viiel korral kokku summas 300 eurot. Põhjuseks enamasti ehitustel kasutatavad ohtlikud tellingud - piireteta, ankurdamata. Näitena võib tuua ka juhuse, kui tööinspektor läks kontrollima ettevõtet, kus just oli juhtunud raske tervisekahjustusega tööõnnetus. Kohapeal selgub, et töö jätkub vanamoodi. Selline hoolimatu suhtumine töötajate ohutusse ja isegi omaenda vigadest mitte õppimine andis aluse tööandjat trahvida.

2012. a peatati töö rikkumiste tõttu kaheksal objektil (2011. a kahel objektil). Lisaks keelati möödunul aastal 15 töövahendi kasutamine, aga 2011. a 5 töövahendi kasutamine.

Läinud aastal registreeriti Viljandi linnas ja maakonnas 139 tööõnnetust, millest 12 olid raske tervisekahjustusega. Kui 2011. a toimus 125 tööõnnetust, siis raskekujulisi oli 28. 2012. a hukkus üks töötaja tööõnnetuses, 2011. a Viljandimaal surmaga lõppenud tööõnnetusi ei olnud.

Võrreldes 2011. a on registreeritud tööõnnetuste arv kasvanud ligi 11% e 14 juhtumi võrra. Tööõnnetuste arvu kasvu mõjutas nii töötajate arvu üldine suurenemine töökeskkonnas, mis tõi kaasa uute töötajate tööleasumise, kui ka tootmisintensiivsuse kasv, millest lähtuvalt suureneb ka oht sattuda tööõnnetustesse. Ka tööõnnetuste analüüs kinnitab, et suurem osa tööõnnetustest toimub just alla aasta tööl olnud töötajatega. Sellest tulenevalt viib Tööinspektsioon maikuust alates kuni aasta lõpuni läbi teavitus- ja kontrollikampaania, mille käigus kontrollitakse uute töötajate töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid.

Teisest küljest on paranenud ka tööõnnetustest teatamine, mis omakorda tähendab, et lähiaastatel saamegi vaid tõdeda, et tööõnnetuste arv Eestis on kasvutrendis. Samas, arvestades asjaolu, millele juhib tähelepanu Riigikontroll, et Eestis puudub tõene tööõnnetuste statistika võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ning Statistikaameti poolt kaalutud tööõnnetuste andmeid, mis põhinevad küsitlusuuringul, tuleb tõdeda, et ametlikult registreeritakse Eestis tööõnnetusi 2,6 korda vähem, kui näitavad küsitlusuuringud. Tööinspektsiooni poolt koostatud tööõnnetuste statistika põhineb ametlikult tööandjate poolt esitatud tööõnnetuste andmetel.


Lisainfo:
Kaja Tamm
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon  

 

Tagasi
Töökeskkonna olukord Viljandis ja Viljandimaal 2012. aastal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks