Avaleht / Uudised

Töökeskkonna olukord Valgas ja Valgamaal 2012. aastal

13.05.20132012.a teostas Tööinspektsioon töötervishoiu- ja tööohutusalast järelevalvet 79 Valga linna ja maakonna ettevõttes (2011. a 67 ettevõttes). Avastatud rikkumiste arv oli 275, samas kui 2011. a oli rikkumiste arvuks 263.

Eelmisel aastal kohustati tööandjaid rikkumist kõrvaldama 5 korral koos sunniraha hoiatuse määramisega kokku summas 1100 eurot. 2011. a määrati rikkumise kõrvaldamise kohustus koos sunniraha hoiatuse määramisega 13 juhul kokku summas 4000 eurot. Igale sunnirahaga hoiatusele järgneb järelkontroll. Järelkontrollide käigus selgus, et kõik tööandjad olid täitnud neile määratud sunniraha hoiatusega ettekirjutused tähtaegselt.

2012. a peatati töö rikkumiste tõttu kahel objektil (2011. a ühel objektil). Samuti keelati möödunul aastal 14 töövahendi kasutamine (2011. a 13 töövahendi kasutamine). Tööinspektor Heikki Taidre sõnul ongi üheks sagedasemaks puuduseks, mis tuleb välja töötervishoiu- ja tööohutusalase järelevalve käigus, mittekorras töövahendite kasutamine. Samuti ei vasta sageli ohutusnõuetele kõrgtöödel kasutatavad töövahendid (tellingud, redelid). Töökohtade käiguteedel on tihti kõrvalisi esemeid (juhtmed, voolikud, tootmisjäätmed jms), mille tulemuseks on kukkumisoht. Osades ettevõtetes on korraldamata riskianalüüs, samas kui paljude firmade riskianalüüsides ei kajastu töökeskkonna muutused (uued ruumid, seadmed, tööpingid, tehnoloogiad, uued tegevusalad jne).

Läinud aastal registreeriti Valga linnas ja maakonnas 51 tööõnnetust, millest 14 olid raske tervisekahjustusega. Ka 2011. a registreeriti 14 rasket tööõnnetust, kuid õnnetuste üldarv oli 45. 2011. a juhtus Valgamaal üks tööõnnetus, mis lõppes töötaja surmaga. 2012. a Valgamaal surmaga lõppenud tööõnnetusi ei olnud.

Võrreldes 2011. a on registreeritud tööõnnetuste arv kasvanud küll kuue juhtumi võrra, kuid viimasel viiel aastal on tööõnnetuste arv Valgamaal püsinud samal tasemel (ulatudes 45-st tööõnnetusest 2011. a 59 tööõnnetuseni 2009. a). Tööõnnetuste arvu kasvu mõjutas nii töötajate arvu üldine suurenemine töökeskkonnas, mis tõi kaasa uute töötajate tööleasumise, kui ka tootmisintensiivsuse kasv, millest lähtuva lt suureneb ka oht sattuda tööõnnetustesse. Ka tööõnnetuste analüüs kinnitab, et suurem osa tööõnnetustest toimub just alla aasta tööl olnud töötajatega. Sellest tulenevalt viib Tööinspektsioon maikuust alates kuni aasta lõpuni läbi teavitus- ja kontrollikampaania, mille käigus kontrollitakse uute töötajate töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid. 

Lisainfo:
Kaja Tamm
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon 

Tagasi
Töökeskkonna olukord Valgas ja Valgamaal 2012. aastal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks