Avaleht / Uudised

Töökeskkonnast tulenevad ohutegurid tekitavad kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigestumisi

03.05.2013



2012. a saabus Tööinspektsiooni teatisi kutsehaigestumise diagnoosimisest 57 töötaja kohta ning tööst põhjustatud haigestumiste (TPH) teatisi registreeriti 172 juhtumi kohta.

Võrreldes paari viimase aastaga on kutsehaigestumiste diagnoosimiste arv taas vähenenud, kuid kahjuks ei saa lugeda selle põhjuseks töökeskkonna olulist muutust paremaks. Pigem tuleks otsida põhjuseid kutsehaigestumiste diagnoosimisega seotud protseduuridest ja sotsiaalsetest probleemidest.

Näiteks möödunud majanduslanguse perioodil pani töötasu kaotamine inimesi otsima igasuguseid võimalusi sissetulekuallikate leidmiseks, olgu selleks kasvõi hüvitis kutsehaiguse eest. Seda näitas ka kutsehaigestumise diagnooside arvu suurem tõus. Nüüdseks aga ei ole selline ajend enam nii aktuaalne ning püütakse pigem aktiivselt tööturul püsida kui terviseprobleemidega tegeleda.

Mõnevõrra on aga kasvanud tööst põhjustatud haigestumiste (TPH) arv, mis sisuliselt võib olla ka kutsehaigestumisele eelnevaks diagnoosiks, kuid mitte alati. See aga viitab otseselt Eesti töötajaskonna tervise halvenemisele, sest TPH diagnoositakse peamiselt perioodiliste tervisekontrollide käigus, mida tööandjad on kohustatud korraldama vastavalt töötajate tervisekontrolli korrale.

 

Ettevõtete tegevusalade lõikes diagnoositi 40% kutsehaigestumise juhtudest töötleva tööstuse sektoris: puidutööstuse, tekstiilitööstuse, metallitööstuse ja toiduainetööstuse töötajatel. Teistest valdkondadest võib veel esile tuua põllumajanduse, jahinduse ja metsanduse sektorid ning kaubanduse valdkonna.

Tööst põhjustatud haigestumiste kohta laekus kolmandik teatistest samuti töötleva tööstuse sektorist: metallitööstus, puidutöös-tus, toiduainetööstus ning mööblitööstus. Teiste tegevusalade lõikes esines enim juh-tumeid aga kaubanduses, põllumajanduses ning tervishoius.

Töökeskkonnast tulenevad ohutegurid, mis on põhjustanud kutsehaigusi, tuvas-tati diagnoosimisel järgmiselt: suurim osa-kaal on jätkuvalt korduvatel stereotüüpsetel liigutustel ning valest tööasendist põhjustatud haigestumistel. Vähenenud on aga mürast ja vibratsioonist põhjustatud kutsehaigestumiste diagnoosimine.
Tööst põhjustatud haigestumiste diagnoosidest selgub, et praegusest töökeskkonnast mõjutavad töötajate tervist enim sellised ohutegurid nagu raskuste käsitsi teisaldamine, üleväsimust põhjustavad sundasendid ning korduvad stereotüüpsed liigutused.

Ametialade lõikes diagnoositi tööst põhjustatud haigestumisi 2012. a enim kokkadel, müüjatel, loomakasvatajatel ja koristajatel, kutsehaigestumisi aga õmblejatel, loomakasvatajatel, põllumajandusmasinate juhtidel ja müüjatel. Kõikidele neile töötajatele on ühiseks nimetajaks tö& ouml;tamine sundasendis, monotoonne töö või raskuste käsitsi teisaldamine.

Autor: Krista Vaikmets, Tööinspektsiooni peaspetsialist-analüütik

Allikas: Tööinspektsioon 



 

Tagasi
Töökeskkonnast tulenevad ohutegurid tekitavad kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigestumisi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks