Avaleht / Uudised

Kümmet Euroopa ettevõtet tunnustati innovaatilisuse eest riskide ennetamisel töökohal

30.04.2013Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldas 11. korda hea tava auhindade konkursi, kus osales mitusada ettevõtet 29 riigist, mis asuvad nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Sel aastal autasustas EU-OSHA juhtkonna ja riskiennetusega tegelevate töötajate vahelise koostöö parimaid näiteid.

EU-OSHA kuulutas välja kümme võitjat Euroopa konverentsil „Väikeettevõtted ning tööohutus ja töötervishoid: väljakutsed ja võimalused", mille korraldas Dublinis Euroopa Liidu eesistuja Iirimaa täna, 29. aprillil – päev pärast rahvusvahelist töötervishoiupäeva. Esimest korda andis EU-OSHA ühisauhinnad nii juhtkonnale kui ka töötajatele, mis on kooskõlas käimasoleva tervislike töökohtade kampaania teemaga „Ennetame riske üheskoos”.

„Tänavu osales Eesti ettevõtetest EU-OSHA hea tava auhindade konkursil AS Jeld-Wen Eesti, mis tegeleb uste tootmisega. Nimelt otsustati ettevõttes töötingimuste paremaks muutmisel korraldada ajurünnakud, kus osalesid kõik töötajad. Väljakäidud ideed olid väga head ning mitmed neist võeti kasutusele,“ sõnas EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi. „Alates eelmisest aastast pärjab Jeld-Wen nutikamate ideede autoreid Kuldaju auhinnaga, millest kujuneb edaspidi iga-aastane traditsioon.“

Kristel Plangi kinnitusel on Jeld-Wen ehe näide sellest, kuidas üheskoos tegemine ettevõttele tulu toob ning lugupidamine töötajatest ja nende arvamusest töökeskkonda tunduvalt parandab. „Innustan ka teisi Eesti ettevõtteid seda teed minema ning ühtlasi soovin, et meie ettevõtjad osaleksid rohkem üle-euroopalistel konkurssidel – usun, et meil on, mida teistele eeskujuks tuua.“

„Euroopas ei mõisteta alati üksikute ettevõtete tasandil ikka veel, millised hüved kaasnevad tööohutuse ja töötervishoiu heade tavadega ning seda eelkõige mikro-, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes," ütles EU-OSHA direktor dr Christa Sedlatschek. „See konkurss tõestas, et isegi vaid seitsme töötajaga ettevõte võib rakendada innovaatilisi ennetusmeetmeid, nagu see oli ühes auhinna võitnud Hispaania ettevõttes.“

 „Hea tava auhindade võitjate arendatud ideed ning kontseptsioonid on kohandatavad ka teistele ettevõtetele ning organisatsioonidele, sõltumata nende suurusest ja tüübist,“ rõhutas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik dr László Andor. „Võttes omaks Euroopa ettevõtete innovaatilised lahendused ja parimad tavad, saavutame edu ka Euroopa töötervishoiupoliitika arendamisel tulevikus.“

Kõnealuse konkursi võitjate puhul oodati juhtkonnalt tugevat eestvedamisoskust ja töötajatelt aktiivset osalemist tööohutuse ning töötervishoiu korraldamisel. Auhinnatud organisatsioonid esindavad väga mitmesuguseid sektoreid, näiteks tervishoidu, jaemüüki ja põllumajandust. Tseremoonia andis võitjatele võimaluse heade t avade vahetamiseks, näiteks kuidas vähendati õnnetusi autode tootmisel Türgis, kuidas parandati töötajate heaolu Soome tehnoloogiaettevõttes või kuidas Iiri piimatööstuse töötajad tegid kindlaks riskid oma sektoris ja kuidas nad need likvideerisid.

Auhinnatud ettevõtted ja organisatsioonid:

Voestalpine Rotec Group (Austria) töötervishoiu ja tööohutuse standardi kehtestamise eest mitmetes riikides; Atlantica Leisure Group Ltd (Küpros) õnnetusjuhtumite minimeerimise eest hotellinduses; Rigshospitalet (Taani) töökeskkonna parandamise eest suures haiglas; Oy SKF Ab, Muurame tehas (Soome) töötajate heaolu suurendamise eest tehnoloogiaettevõttes; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Saksamaa) töötervishoiu- ja tööohutusealaste lahenduste väljatöötamise eest Hamburgis asuvates ettevõtetes; West Offaly Dairy Discussion Group (Iirimaa) ohtude vähendamise eest piimandusega tegelevates põllumajandusettevõtetes;  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Madalmaad) ohutusalase teadlikkuse suurendamise eest kahveltõstukijuhtide seas; SONAE (Portugal) jaekaubanduskontserni töötajate ja juhtkonna kaasamise eest riskiennetusse; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hispaania) väikeettevõtete riskiennetusmudeli väljatöötamise eest; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Türgi) õnnetuste vähendamise eest autode tootmisel.

Kiituse pälvinud ettevõtted ja organisatsioonid:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) töötajate julgustamise eest, et nad teataksid tööohutusega seotud probleemidest; Lujatalo Oy (Soome) füüsilise pinge vähendamise eest ehitustööstuses;  Armor SA (Prantsusmaa) tervishoiu ja ohutuse integreerimise eest ettevõtte strateegiasse; Hellenic Petroleum SA (Kreeka) tööohutuskultuuri loomise eest õli rafineerimisel;  Construction Safety Partnership (Iirimaa) ehitusplatside ohutusstandardite täiustamise eest; GE Healthcare Norway AS (Norra) töötervishoiu ja tööohutuse prioriseerimise eest nii töötajate kui ka juhtkonna seas; CEMEX Polska (Poola) õnnetuste ennetamise juhtimise eest; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovakkia) tööohutusega seotud probleemidest teatamise eest suures terase tootmise ettevõttes; Ascom d.o.o. (Sloveenia) luu- ja lihaskonna vaevusi tekitavate probleemide vähendamise eest tootmisettevõttes;  Step Change in Safety (Ühendkuningriik) töötajate parema kaasamise eest avamere nafta- ja gaasitööstuses.

Lingid:

EU-OSHA hea tava auhinnad 2012-2013
Brošüür auhinnatud ja kiituse pälvinud hea tava näidetega
Tervislike töökohtade kampaania
Eesistuja veebileht

2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos” on välja töötatud eesmärgiga aidata riigiasutustel, ettevõtjatel, organisatsioonidel, juhtkonnal, töötajatel ja nende esindajatel ning teistel sidusrühmadel tööohutuse ja töötervishoiu edendamise nimel koostööd teha. Kampaania toetab suurt hulka riikliku ja Euroopa tasandi ettevõtmisi, sealhulgas riiklikke partnerluskohtumisi ja seminare. Osalema on eriti teretulnud väiksemad ettevõtted. www.healthy-workplaces.eu

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Lisainfo:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
telefon 626 9414; 5342 7785
kristel.plangi@ti.ee


Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Kümmet Euroopa ettevõtet tunnustati innovaatilisuse eest riskide ennetamisel töökohal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks