Avaleht / Uudised

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur toetab aktiivsena vananemise Euroopa aastat

01.10.20122012. aasta on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta, milles Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aktiivselt osaleb, avaldades teavet selle kohta, kuidas saavad töötajad püsida kauem töövõimelised.

Euroopa Liidus toimuvad praegu suured demograafilised muutused – pikem eluiga ja väiksem sündimus tähendavad, et järgmiste aastakümnete jooksul suureneb eakate töötajate arv tublisti,“ sõnas EU-OSHA direktorChrista Sedlatschek. „Praegu töötavad Euroopa Liidus 55–64-aastastest alla poolte ja enamik eakaid töötajaid lahkub tööturult enne ametlikku pensioniiga.“

„Heal tööelul on aktiivsena vananemisel tähtis roll. Praegused noored töötajad on kunagi eakad töötajad, seetõttu on ülioluline, et tööohutust ja töötervishoidu väärtustataks juba praegu, kuna see tagab tulevikus inimeste parema ja pikema tööea,” rääkis Christa Sedlatschek.

EU-OSHA aitab aktiivsena vananemise Euroopa aastale kaasa sellega, et pakub mitmesugust teavet aktiivsena vananemise kohta. Näiteks on EU-OSHA avaldanud eakate töötajate veebilehe. Ühtlasi tutvustatakse praktilisi näiteid meetmetest, mis aitavad parandada eakate töötajate töötingimusi (näiteks tööülesannete kohandamine ja vanusepõhine riskihindamine) ning hoida eakad töövõimelisena.

EU-OSHA teise üleeuroopalise tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitlusejärgi arvab 87% eurooplastest, et kui inimesed peavad enne pensionile jäämist kauem töötama, on oluline töötervishoiu ja tööohutuse hea tase (56% arvates on see väga oluline).

Teadusuuringud näitavad teisalt aga, et paljude eurooplaste meelest ei võimaldagi nende töötingimused kauem töötada − üle poolte arvates ei ole nende töökohti kohandatud eakate vajadustele.

Enamasti jäävad inimesed varakult pensionile mitmesuguste terviseprobleemide tõttu, mis on eelkõige tööga seotud. Kui aga eluea pikenedes pakutakse Euroopa kodanikele rahalist toetust, peavad eakad töötajad ka kauem töötama.

Inimeste kauem tööturul püsimine nõuab tegutsemist nii tööandjatelt kui ka poliitikakujundajatelt. Tööülesanded peaksid vastama vananeva töötajaskonna vajadustele ning võidelda tuleb ka eakate töötajate võimaliku diskrimineerimise vastu.

Lähikuudel käivitab EU-OSHA Euroopa Parlamendi ja Komisjoni palvel katseprojekti, milles uuritakse võ ;imalusi eakate töötervishoiu ja tööohutuse parandamiseks.

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 eesmärk on edendada eakate elukvaliteeti Euroopas ning aidata teadvustada eakate panust ühiskonda. Aktiivsena vananemine tähendab vananemist hea tervise juures ning osalemist ühiskonnaelus, mis tuleb kasuks nii eakatele endile kui ka ühiskonnale tervikuna.

http://europa.eu/ey2012/

Lingid
Eakad töötajad – ülevaade
Artikkel „Aktiivsena vananemise edendamine tööl”
Artikkel „Working better for longer” („Pikem ja parem tööelu”)
Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
Tel: +372 626 9414; 53 427 785
E-mail: kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur toetab aktiivsena vananemise Euroopa aastat
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks