Avaleht / Uudised

REACH-määruse tasud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele vähenesid

01.04.201320. märtsil 2013 võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse, millega muudetakse kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise tasude määrust (REACH määrus EÜ nr 340/2008). Muudatusest tulenevalt vähenevad tasud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele viie protsendi võrra.  Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kulude katmiseks tõsteti aga standardtasusid, mis puudutavad eelkõige suuri ettevõtteid.

Väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) registreerimis- ja autoriseerimistasude vähendamismäärade suurendamine 5% võrra (vt tabelit) tähendab olenevalt ettevõtte suurusest standardtasudega võrreldes kuni 90% väiksemaid autoriseerimise ja kuni  95% madalamaid registreerimise tasu määrasid.

Standardtasusid tõsteti 4% registreerimise ja 3.5% autoriseerimise eest. Nende arvutamisel võeti arvesse inflatsiooni, mis 2011. aasta seisuga oli Euroopa Liidus 3.1%.

Tabel: VKEde tasude vähendamismäärad vastavatest standardtasudest (sulgudes endised vähendamismäärad)

Tasu

Ettevõte

Keskmine  ettevõte

Väike  ettevõte

Mikroettevõte

Registreerimistasud

-35% (-30%)

-65% (-60%)

-95% (-90%)

Autoriseerimistasud

-25% (-20%)

-55% (-50%)

-90% (-85%)

Apellatsioonitasud

-25% (-18.2%)

-25% (-18.2%)

-25% (-18.2%)

Tasude vähendamine võimaldab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, kellel on REACH-määrusest tulenevaid kohustusi, olla konkurentsivõimelisemad praegustes rasketes turutingimustes.

Muudatused jõustusid 22. märtsil 2013.

Lisainformatsioon:

Uudis Euroopa K omisjoni veebilehel 
Uudis ECHA veebilehel
Komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2008, 16. aprill 2008, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta
REACH-määruse läbivaatamise üldaruanne

Allikas: Terviseamet 

Tagasi
REACH-määruse tasud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele vähenesid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks