Avaleht / Uudised

Tööinspektsioon leidis ettevõtetes 661 rikkumist

25.03.20132012. aasta septembrist kuni aasta lõpuni viis Tööinspektsioon läbi töökeskkonna sisekontrolli sihtkontrolli, mille käigus tuvastati 174 ettevõttes 661 rikkumist. Viiendikus kontrollitutest ei tuvastatud ühtegi rikkumist.

Tööinspektsiooni tööohutuse peaspetsialist Indrek Avi sõnul võib igas organisatsioonis esineda mittevastavusi, mis võivad viia tööõnnetusteni: „Paljud tööandjad ei teadvusta töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisest saadavat kasu äritegevusele. Levinud on seaduse täitmine seaduse täitmise pärast.“

Kontrollimistega hõlmati ümmarguselt 17 000 töötajat. Enim rikuti töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, keelustati 45 ohtliku töövahendi kasutamine ja peatati ühe ohtliku töö tegemine.  

Avi sõnul kinnitasid sihtkontrolli tulemused, et töökeskkonna sisekontrolli läbiviimiseks saavad tööandjad veel palju ära teha. Oluline on, et seda tehtaks süstemaatiliselt ning töötajaid kaasates. Kui kaastöötaja märkab ohtliku olukorda ning sellele reageerib, siis on võimalik tagajärgi ära hoida. Milliseid meetmeid tarvitusele võtta, et selliseid olukordasid vältida, on tööandja kohus otsustada. Kontrollimistel selgus, et 30% ettevõtete tööandjatest ei registreeri ohuolukordi ning ei võta tarvitusele abinõusid selliste olukordade kordumise vältimiseks.

„Ennetustegevusest saadavat väärtust, mida igapäevaselt luuakse töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega, on tööandjad järk-järgult hakanud hindama ning õigusaktide täitmine on üldjoontes paranenud,“ täpsustas Avi ja lisas, et oluline on järjepidev tööandja ja töötajate vaheline koostöö tervisele ohutuma töökeskkonna loomisel ja tagamisel.

Sisekontrolli sihtkontrolli kokkuvõtte täistekstiga saab tutvuda siin.

Allikas: Tööinspektsioon 

 

Tagasi
Tööinspektsioon leidis ettevõtetes 661 rikkumist
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks