Avaleht / Uudised

Töökoht peab olema tervislik nii kehale kui ka vaimule

26.07.2018


Töökoht peab olema tervislik nii kehale kui ka vaimule. Teades töökeskkonnas esinevaid ohutegureid aitad kaasa tervislikumale töökeskkonna loomisele töökohal.  

Mis juhtus?

Viiekümne kahe aastane naine töötas viimased kaheksa aastat puidutööstuses liinitöölise ametikohal. Liinitöötaja ametikoht kätkes palju erinevad ülesanded, mida töötaja pidi päeva jooksul täitma. Usinale töötajale said selgeks paljud tööoperatsioonid ning pikema aja vältel sai temast peaaegu, et asendamatu töötaja.

Kõnealuses ettevõttes kuulusid liinitöölise tööülesannete hulka staabeldamine, järkamine, materjali laadimine ja vedamine käsikahvelkäru abil. Lisaks abistas naistöötaja  kompoliini ja värviliini tööliseid. Kompoliinil kontrolliti puiduklotside kvaliteeti ning sorteeriti neid. Abitöölisena töötades tõsteti 2,2 - 4,8 meetrilisi liiste liinile.

Esialgu võib tunduda, et mitmete tööülesannete täitmine on tore, sest töö on vaheldusrikas ning väsimus ei teki ruttu. Detailsemalt olukorda analüüsides selgub, et tööiseloom ei olnud aga sugugi vaheldusrikas. Kordusid samad monotoonsed tööliigutused, mille korral olid koormatud nii käed, randmed kui ka selg. Jalad väsisid samuti kiiresti, sest kõiki tööülesandeid tuli täita seistes ning jalatsid (tennised või ketsid) ei olnud selliseks tööks sobilikud. Tõsta tuli täpselt samu laudu ja liiste euroaluselt erinevatele tasapindadele. Vahetus vaid pink, millele materjali tuli ette anda.

Erinevate riskide maandamata jätmise tõttu sai töötaja tervis kahjustada ning tal tuvastati kutsehaigus.

Miks juhtus?

Tööandja mõtles, et töö on väga lihtne ja määras boonustasu nendele, kes jõuavad teha kehtestatud normidest rohkem. Tublimaid tulebki premeerida. Nii tõsteti korraga kuni 6-7 liistu, et põhipalgale lisaraha teenida. Ometi tõi see endaga kaasa efekti, mille tulemusena tõusis ka kolleegide töötempo ning need töötajad, kes parandatud liiste vastu võtsid pidid oluliselt rohkem rabelema, et töö saaks tehtud ja meister jääks rahule. Nii tuligi töötajate tõsta korraga mitut liistu, mille tagajärjel hakkasid käed õhtuti valutama, kuid esialgu ei tehtud sellest välja, sest töö vajas ju tegemist.

Puhkepauside ajal ei jõutud teisel korrusel olevasse puhkeruumi minnagi, sest puhkepaus oli lühike. Müra- ja tolmuvabas keskkonnas sai puhata ainult lõunaajal. Nii möödusidki need 8 tundi tõstmise, ladustamise ja parandamise tähe all.

Parandamine tähendab puiduettevõtte kontekstis liistu parema kvaliteedi tagamist, mis omakorda tähendab kokkupuudet kemikaalidega, lihvimismasinast tuleneva vibratsiooni ja puidutolmuga.

Töökeskkonnas valitsev müratase ei olnud küll nii kõrge, et hakata kõrvaklappe kandma, kuid ka kuulmisorganit mittekahjustatav müra on ärritav ja koormav.

Tööandja ei osanud või ei soovinud selgitada, kuidas kõik eelnevalt mainitud ohutegurid tervist mõjutavad. Öeldi küll, et töökeskkonna riskianalüüs on puhkeruumis ja võib ise sellega iga hetk tutvuda, kuid intensiivse töö ning puhkpauside vähesuse tõttu oli seda raske korraldada.

Töötervishoiuarsti juurde aeg-ajalt suunati, aga kõiki tervisehädasid ei tasunud mainida, sest kardeti tervislikel põhjustel töölt eemale jäämist või sootuks töökaotamist. Üldise toonuse hoidmiseks soovitati küll ujumas käia, kuid selles väikelinnas ujula puudus.

Kutsehaigus tekib pikaajalisest kokkupuutest töökeskkonnas esinevate ohuteguritega, vähestest teadmistest ja arusaamadest selle kohta, kuidas need ohutegurid tervist mõjutavad ning mida tuleb ette võtta, et ohuteguritest tulenevat terviseriski maandada. Vastustust ei saa panna loomulikult ainult tööandjale. Ka töötajal on õigus ja suisa kohustus kaasa rääkida.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on loetletud nii töötaja kui ka tööandja kohustused.
Tuleb silmas pidada, et tervist säästva töökeskkonna loomine on pidev tööandja ja töötaja vaheline koostöö, mille käigus üritatakse töökohad muuta ergonoomilisemaks ja töökeskkond paremaks. Üksnes liini vahetamine ei tähenda veel töö iseloomu muutmist, dokumentide puhketuppa jätmine ei tähenda nende sisu tutvustamist ja selgeks tegemist.

Tervisekontrolli korraldamine, on vaid üks sammudest, mida tuleb ette võtta, et selgitada välja töötaja sobivus konkreetsele töökohale.

Töötajatesse tuleb suhtuda kui isiksusse. Head vaimset ja füüsilist tervist on tarvis ka eraelus mitte pelgalt tööl käimiseks. Õppigem töötama tervis säästvalt ja ohutult.

Autor: Arina Šepelev

Foto: pixabay

Tagasi
Töökoht peab olema tervislik nii kehale kui ka vaimule
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks