Avaleht / Uudised

Tööelu portaalist leiab nüüd rohkem infot võrdse kohtlemise teemadel

21.03.2013Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei diskrimineerita tunnuse alusel, mis talle on omistatud. 

Võrdse kohtlemise seaduses on välja toodud 8 erinevat tunnust: rahvus (etnilise kuuluvus), rass, nahavärvus, usutunnistus või veendumus, vanus, puude, seksuaalne sättumus. Lisaks on eraldi tunnusena toodud välja sugu, mille alusel on samuti diskrimineerimine keelatud ja seda reguleerib soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Mida tähendab sooline võrdõiguslikkus, mis on diskrimineerimine, kuidas saavutada meeste ja naiste võrdne kohtlemise tagamine tööelus ning millist kasu tõuseb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimisest, saab lugeda erinevatelt Tööelu portaali teemalehelt Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused. Lisaks leiab sealt abi ja nõu nii kontaktide, huvitavate lisamaterjalide kui ka viidete näol.

Kontakt ja lisainfo:
Mari-Liis Sepper
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
info@svv.ee;
tel: 626 9259

 

 

Tagasi
Tööelu portaalist leiab nüüd rohkem infot võrdse kohtlemise teemadel
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks