Avaleht / Uudised

Suvevaheajal tööd otsides tunne oma õigusi

12.06.2018


Suvine koolivaheaeg on kohe käes, mida sina plaanid teha? Kas võtad jäätisekokteili ja vedeled sõpradega rannas või plaanid hoopis endale taskuraha teenida ja tööle minna? Selleks, et suvetööst jääks hea mälestus, tasub end viia kurssi töölepingu sõlmimisega, alaealistele sobivate tööde ja tööajaga ning võimalike ohuteguritega.

Tunne oma õiguseid

Helin on tubli ja töökas 12-aastane tütarlaps, kes soovib minna suveks tööle maasikaid korjama. Tööandja tundub lahke, lubab tublit töötasu korjatud kilodelt ja piiramatult maasikatega maiustada. Kõik tundub tore, kuid Helin on väga tagasihoidlik ja ei julge küsida, miks tööandja temaga töölepingut ei sõlmi ega lähemalt tööajast ei räägi. Aga ju siis peab nii olema, mõtleb ta ja asub tööle.

Esimesel hommikul on tüdruk hakkamist täis, korjamine sujub üha paremini ja maasikad maitsevad magusalt. Helin tunneb pikapeale, et selg hakkab valusaks jääma ja kõht läheb tühjaks, aga tööandja julgustab kõrvalt, et pole hullu, ainult neli kasti veel ja siis juba võidki koju minna. Kuuleka tüdrukuna teebki ta lõõskava päikese all kokku vaid ühe kiire pausiga 4-tunnise tööpäeva, mis ei ole aga kooskõlas seadusega. Tööandja ei taha kuuldagi vahepausidest ja seaduses ettenähtud 3-tunnisest tööpäevast, sest maasikad on vaja ju ära korjata!

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu teab, et kui noortele pakutakse tööd ja raha, lähevad nad hea meelega tööle, kuid otsus võiks kindlasti olla pereringis läbi mõeldud.

„Alla 18a noor peab kindlasti oma vanematega läbi arutama, millise töölepingu raames tööle asutakse, milline on seadusejärgne töötasu ja –aeg. Noortel puudub elukogemus, seega tuleb vanemal kindlasti läbi mõelda, kas töö on vanusele sobiv , kas võimaldatakse puhkepause ning tagatakse vajalikud isikukaitsevahendid,“ räägib Miidla-Vanatalu. „Vanemana last tööks ette valmistades räägid küll kõik läbi, aga kohepeal võib selguda, et tööjuhendaja läks puhkusele ja kolleegid lisavad kokkulepitule erinevaid töökohustusi, sest ei teata, mis su ülesanded on,“ paneb ta tööandjale südamele noore töötaja superviseerimise.  

Jäta meelde:

  • Töövestlusel ole julge ja küsi infot, vajadusel pea läbirääkimisi.
  • Töötasus, tööajas ja tehtavas töös tuleb eelnevalt kokku leppida.
  • Enam kui 2-nädalane tööleping sõlmitakse enne tööle asumist kirjalikult ja selles on sinu õigused ja kohustused. Töölepingu üks allkirjastatud eksemplar kuulub sulle.
  • Ettevõtte usaldusväärsust kontrolli nt E-Krediidiinfo kodulehelt.
  • Alaealisena peavad sinu seaduslikud esindajad (ema või isa) olema tööleasumisega nõus. Pea nendega eelnevalt nõu!

Alaealiste töö ja puhkeaeg on reguleeritud töölepingu seadusega. Tööandja peab kõikidele töötajatele puhkeaega võimaldama ja töötajad seda kasutama, sest enda tervist tuleb säästa. Wikipedia andmetel võib nt Soomes piiratud ajaga kergeid töid teha alates 14. ja Rootsis 13. eluaastast. Euroopa Liidu riikides õpib ja töötab aga 2016. a seisuga 15-19a noortest 11,9% (ec.europa.eu). 

                                                                         

Tunne oma kohustusi

Kaspar on 15-aastane noormees, kes tahab väga teenida suvel palju raha. Ta saab tööle suurde toidukauplusesse kauba väljapanijana ning sõlmib töölepingu, kus kirjas nii töökohustused, töötasu kui puhkeaeg. On tähtis tunne olla vastutav selle eest, et klientidel oleks, mida valida. Töötunnid mööduvad kiirelt, samuti pausid – ikka tahaks veidi kauem Instagrami jälgida ja telefonimängus uusi tasemeid allutada. Nii kipuvad Kaspari pausid venima ettenähtust tunduvalt pikemaks ja tööd teeb ta pigem hooletult ja kiirelt – sõpradega tahaks ju ka chattida. Töödejuhataja aga pahandab, et tooted on hooletult riiulisse asetatud ja noore töölise leiab pigem puhkeruumist... 

Kaalu põhjalikult:

  • Mõtle hoolikalt, milline töö sulle meeldib ja millised töötingimused sobivad.
  • Mõtle, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed.
  • Kas oled valmis tegema tööd, mis võib muutuda üksluiseks ja mida peab enamasti tegema üksinda?
  • Kas töötaksid pigem kindlatel nädalapäevadel või graafiku alusel?
  • Ära peta tööandja usaldust ja ära riku enda usaldusväärsust.

Turvaline töökeskkond

Seadus keelab lubada tööandjal alaealist tööle, mis ohustab tema tervist kas töö olemuse või ohtlikku töökeskkonna tõttu. Näiteks mõnusa suvise tegevusena tunduv värvimine või autopesulas töötamine tähendab igapäevast kokkupuudet kemikaalidega, mis võivad olla noore tervisele ohtlikud. Ohtlike ainetega puututakse kokku ka näiteks kergeid puhastustöid tehes (mõne kemikaali puhul ei piisa kaitsekinnastest, sest ainet hingatakse sisse) ja siseviimistlust tehes (mitte vesilahuselistes värvides leidub kantserogeensed ained). Vajadusel tuleb tööandjalt küsida kemikaalide ohutuskaarti, millel on kirjas info kemikaali ohutu kasutamise ja võimalike terviseriskide kohta.

Pea ka meeles, et alla 16aastased ei tohi käsitsi tõsta esemeid, mis on raskemad kui viis kilo.

Üks alaealistele keelatud töid on muruniitmine, sest keelust hoolimata tööle võetud noortega on juhtunud mitmeid raskeid õnnetusi, näiteks on jalg jäänud töötava niiduki alla ja lõiketera on seda tõsiselt kahjustanud.

Meeli Miidla-Vanatalu sõnul peab tööandja kindlasti noort tema töös juhendama ja kontrollima. „Ka arvutiga töötades on kerge enda tervist kahjustada ja end kuvari taha unustada, tegelikult tuleks igas tunnis 6 minutit silmi puhata,“ sõnab ta.

Suveks malevasse

Eesti Noorsootöö Keskuse kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse juhi Epp Reediku sõnul on populaarsed noortemalevad, mis pakuvad kõige enam tööd kodukandi heakorratöödel ja põllumajandussektoris. Noored hindavad ka võimalust töötada teeninduse ja turismivaldkonnas. „Malevas saavad noored praktilist töökogemust ja leiavad uusi sõpru. Ühtlasi saavad nad täiendada teadmiseid karjääriplaneerimise osas ja arendada oma sotsiaalseid oskusi läbi põnevate ühistegevuste,“ tutvustab Reedik.

Reedik soovitab noortel tööga seotud teemadega tutvuda noorteinfo veebilehega stardiplats.ee. Stardiplatsi veebilehelt saavad noored lisaks usaldusväärsele ja kvaliteetsele infole kasutada noortesõbralikku CV keskkonda, mis annab noorele võimaluse sisestada oma õpi- ja töökogemused keskkonda lihtsal viisil juhendi ja suunavate juhiste abil. Keskkonna eesmärk on aidata noorel teadvustada ja kujundada harjumuseks erinevate kogemuste kokku kogumise ning mõtestamise, mis omakorda aitab kaasa õpi-, huviala-, töö- ja karjäärivalikute tegemisel.

Kokkuvõttes tasub meeles pidada, et alaealiste töövõime on oluliselt väiksem, kui täiskasvanutel ja mida noorem on laps, seda kiiremini ta väsib. Kindlasti tuleb arvestada, et noor organism alles areneb ja suvetööl ülepingutuse eest võib sinu keha lõivu maksta alles aastate pärast. Lisaks tööandjale peaksid ka lapsevanemad hoolikalt kaaluma, millist tööd oma lapsel teha lubatakse ja hinnata erinevate ametite riske.

Alaealiste töötamise kohta saab edasi lugeda Tööelu portaali noortele töötajatele mõeldud teemalehtedelt.

Autpr: tooelu.ee

Foto: pixabay

Tagasi
Suvevaheajal tööd otsides tunne oma õigusi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks