Avaleht / Uudised

Ohtlike ainetega seonduvaid terviseriske töökeskkonnas tuleb teadvustada

26.04.2018


Inimesed puutuvad töökohtadel ohtlike ainetega kokku palju rohkem, kui nad oskavad ette kujutada. Ohtlikud ained töökohal võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme ja haigusi, mis ei avaldu kohe, vaid alles aastate pärast. Seetõttu otsustas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 2018.–2019. aastal läbi viia kampaania, mille eesmärk on teadlikkuse tõstmine riskidest, mida põhjustavad töökohal ohtlikud ained ning riske ennetava ohutuskultuuri edendamine. 

Eurostati andmetel produtseeritakse Euroopas iga aasta üle 30 miljonit tonni kantserogeene, mutageene ja mürgiseid aineid. Uued kalkulatsioonid näitavad, et tööõnnetused ja –haigused maksavad Euroopa Liidule iga aasta vähemalt 476 miljardit eurot ning ainuüksi tööga seotud vähihaiguste kulud moodustavad sellest 119,5 miljardit eurot aastas.

Kantserogeenid

Kantserogeenide näol on tegemist ainetega, mis võivad põhjustada vähki. Näiteks on ohtlikud keemilised kantserogeenid, milleks on kindlad pestitsiidi tüübid ja tööstuslik värv. Nimetatud kemikaalid võivad vähki põhjustada oma looduslike omaduste tõttu. Teistel juhtudel võib kindel protsess tekitada kahjulike ainete vallandumist nagu näiteks autode heitgaasist ja puidutolmust kahjulike osakeste sattumist õhku.

Mõningad kantserogeenid võivad organismi sattuda hingamisteede kaudu ning seejärel siseneda juba vereringesse ja organitesse, seal hulgas ka ajju. Teised kantserogeenid sisenevad organismi hoopis naha kaudu. Kui kantserogeenid on jõudnud inimese kehasse, võivad nad kahjustada DNA’d või muuta rakkude toimimist ning paljunemist kehas. Selle tagajärjel võibki kujuneda välja mõni terviseprobleem või halvemal juhul vähk. Ka kiirgust, stressi ning teisi töökorralduse ja -tingimustega seotud tegureid on samuti seostatud tööga seotud vähiga.

Tööga seotud vähk

Tööga seotud vähk on üks suurimaid tervisprobleeme, millega Euroopa ja ka kogu maailma töökohtades silmitsi seistakse. See moodustab hinnanguliselt 53 % kõigist tööga seotud surmajuhtumitest  ELis ja teistes arenenud riikides. Euroopa Liidus avastatakse igal aastal umbes 120 000 tööga seotud vähijuhtumit, mis on tingitud kokkupuutest kantserogeenidega ja põhjustavad igal aastal ligikaudu 80 000 surmajuhtumit.

Peaaegu kõigis töökohtades leidub ohtlikke aineid  – keemilisi või bioloogilisi vedelaid, gaasilisi või tahkeid aineid, mis ohustavad töötajate tervist. Mõni väga ohtlik aine – nagu asbest või polüklooritud bifenüülid (PCB-d) – on nüüdseks keelatud või range kontrolli all. Teisi võimalikke ohtlikke aineid kasutatakse aga endiselt ulatuslikult.

Terviseprobleemid, mida ohtlikud ained võivad põhjustada

Terviseprobleemid, mida võib põhjustada ohtlike ainetega töötamine, ulatuvad kergest silma- ja nahaärritusest raskete tagajärgedeni, nagu sünnidefektid ja vähk. Toime võib olla akuutne või pikaajaline; mõne aine toime võib olla kumulatiivne. Kõige tavalisemad ohud on:

Teejuht kantserogeenidest tingitud tervisekahjustuste ennetamiseks

Juba 2016. aastal alustati projektiga Roadmap on carcinogens, mille eesmärgiks on võimaldada organisatsioonidel ja ettevõtetel omavahel jagada lahendusi ja häid praktikaid sellest, kuidas ennetada  kantserogeenidega seonduvaid terviseriske töökohtadel. Veebiplatvorm on hea võimalus, kuidas vähendada töötajate haavatavust kantserogeenide suhtes ning päästa seeläbi nii tänaseid kui homseid töötajaid. Tutvu kantserogeenide teejuhiga Tööelu portaalis.

Vaata lisaks: 

Allikad: 

Tagasi
Ohtlike ainetega seonduvaid terviseriske töökeskkonnas tuleb teadvustada
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks