Avaleht / Uudised

Juba üle kolme tuhande koolinoore on saanud Tööinspektsiooni eestvedamisel teadmisi tööõigusest

12.03.2013Kahe aasta jooksul on töösuhete loengud toimunud 54 üldhariduskoolis ja nendel on osalenud 3015 õpilast. Tagasisidena on õpilased välja toonud, et loeng on informatiivne ja räägitu tööleasumisel väga oluline. Eriti meeldejäävad on olnud huvitavad ja õpetlikud näited reaalsetest olukordadest.

Noored on riskirühm, kellel ei ole veel piisavalt kogemusi ja teadmisi, et hoiduda ohtudest, mis varitsevad töökohal. Noorteseire aastaraamat „Noored ja tööturg” (koostanud ja toimetanud SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) kinnitab, et 2010. aastal oli 8% Eesti 15-19-aastastest noortest majanduslikult aktiivsed. Seega ei saa lükata noorte harimist töösuhete küsimustes ajale, kui nad on juba tööle asunud, vaid nendeni tuleb jõuda juba koolis, et riskide ennetamine kujuneks harjumuseks.


Tööinspektsioon on 2011. aastast alates korraldanud üldhariduskoolides tööõiguse loenguid, mis annavad esmaseid teadmisi tööellu astujale. Loengu eesmärk on noortele teemat lähemale tuua, juhatada neid vajaliku infoni ning rõhutada vajadust hoolitseda tööellu astudes iseenda eest. Loenguid peavad Tööinspektsiooni kogenud juristid ning pärast ettekannet on õpilastel võimalus esitada loengupidajale küsimusi. Kui 2011. aastal toimusid loengud vaid 11. ja 12. klassi õpilastele, siis eelmisel aastal laiendati sihtgruppi kõigile õpilastele alates põhikooli viimasest klassist, sest oma vanusest tulenevalt on nad juba potentsiaalsed tööturule sisenejad, kes vajavad samuti teadmisi töösuhetest.

Tööinspektsioon jätkab ka sel aastal töösuhete loengute pidamist, et valmistada noori ette tööturule sisenemiseks. 2014. aasta lõpuks on plaanis läbi viia loenguid 100 erinevas koolis üle Eesti.

Samuti plaanib Tööinspektsioon välja töötada praktilise ja noortepärase õppevara (video/arvutiprogramm), mida saab kasutada nii abivahendina tunnis kui ka iseseisvalt teemaga tutvumiseks.

Aastas viiakse läbi ligikaudu 25 töösuhete loengut erinevates koolides üle Eesti. Loengute korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning koolide jaoks on need tasuta.

Lisainfo:
Kristel Plangi
Tööinspektsiooni arenduse peaspetsialist
Tel: 626 9414
kristel.plangi@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon 
Tagasi
Juba üle kolme tuhande koolinoore on saanud Tööinspektsiooni eestvedamisel teadmisi tööõigusest
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks