Avaleht / Uudised

Euroopa Liit leppis kokku noortegarantiis

04.03.201328. veebruaril leppisid Euroopa Liidu sotsiaalministrid kokku noortegarantii elluviimise ning vahetasid tööturureformide läbiviimise kogemusi.

Eesti toetas noortegarantii soovitust, millega EL liikmesriigid võtavad endale eesmärgiks, et kuni 25-aastased noored saaksid hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või koolist lahkumisest kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise.  Haridustee jätkamine hõlmab ka koolitust. Noortegarantii elluviimise lähtepunktina nähakse eelkõige ametlikult töötuks registreerimist. Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul ei tohiks seejuures alahinnata ennetustegevusi ja tähelepanu tuleb eriti pöörata riskirühmadesse kuuluvatele noortele.

Tööturureformide läbiviimise kogemustest ja väljakutsetest rääkides rõhutas Taavi Rõivas terviklikku lähenemist: „2009. aastal kehtima hakanud uus töölepingu seadus aitas muuta Eesti tööturu paindlikumaks ja vähendada tööpuudust. Soovime vajalike reformidega jätkata ning peame oluliseks ka 2014 algaval uuel EL eelarveperioodil tuge Euroopa vahenditest,“ lisas ta.

Nõukogu raames leidis aset ka ministrite kohtumine Euroopa ülemkogu eesistuja H. van Rompuy’ga. Arutati majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme arendamist. Rõivas kinnitas, et  Eesti toetab täna toimiva koostöö tõhustamist, kuid toonitas, et vältida tuleks eriprotsesside loomist euroala raames.

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite ametlik kohtumine toimus Brüsselis 28. veebruaril.

Jana Rosenfeld
Meediasuhete nõunik 
Avalike suhete osakond
Sotsiaalministeerium
Tel 62 69 321; 56 222 046 
jana.rosenfeld@sm.ee

Allikas: Sotsiaalministeerium 

Tagasi
Euroopa Liit leppis kokku noortegarantiis
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks