Avaleht / Uudised

Uus töölepingu seadus ei toonud kaasa koondamistelainet

27.02.2013Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust selgus, et 2009. aastal kehtima hakanud uus töölepingu seadus ei avaldanud olulist mõju tööandjate koondamiskäitumisele. Valdavalt toimusid koondamised majanduskriisi ajal enne uue seaduse jõustumist.

"Paindlikum tööõigus võimaldab töökohti säilitada, luua ja taastada. See on omakorda kaasa aidanud tööpuuduse kiirele langemisele," ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Uuring tõi välja, et inimesed on pigem rahul kui rahulolematud koondamisel pakutavate abinõude paketiga, mis hõlmab näiteks töösuhte lõppemisel seadusega ette nähtud etteteatamisaega, õigust koondamishüvitisele, töötuskindlustushüvitisele ja töötutoetusele.

Ühtlasi hindab uuringu kohaselt umbes 80% tööandjatest ja töötajatest, et neil oleks tööõigusest rohkem teada vaja. Samuti selgus, et iga viies töötaja ei teeks töösuhtes probleemi ilmnemisel midagi või lahkuks töökohalt püüdmata probleemi lahendada.

Sotsiaalminister Taavi Rõivas rõhutas, et töötajate ja tööandjate õigused peavad olema kaitstud. "Inimeste vähesed teadmised võivad viia selleni, et kui neil tekib töösuhtes probleeme, siis nad kas ei julge või ei oska lahendusi otsida," ütles minister. "Uuring kinnitab, et avalikkuse teavitamisele tuleb pöörata suuremat tähelepanu. Kindlasti jätkame järjepidevat teavitustööd koos Tööinspektsiooniga. Näiteks on lähiajal ilmumas töölepingu seaduse uuendatud käsiraamat, mis on abiks nii töötajatele kui tööandjatele," lisas ta. Sotsiaalminister juhtis tähelepanu, et töösuhetega seotud probleemide korral on võimalik nõu küsida Tööinspektsiooni juristidelt numbril 640 6000.

Koalitsioonilepe sätestab vajaduse analüüsida töölepingu seaduse mõju eesmärgiga suurendada tööturu turvalist paindlikkust. Sotsiaalministeerium tellis kaks seaduse rakendumist hindavat uuringut. Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Turu-uuringute AS viisid läbi töölepingu seaduse uuringu ja Tartu Ülikool analüüsis sellel ajaperioodil tekkinud töövaidlusi. Uuringud valmisid Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ kaasrahastamisel. Uuringud on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel: www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/toovaldkond.html.


Armo Vask
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
armo.vask@sm.ee 
Tel: 6269  304; 56 815 708

Allikas: Sotsiaalministeerium 

Tagasi
Uus töölepingu seadus ei toonud kaasa koondamistelainet
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks