Avaleht / Uudised

Majanduslik argument ohutu töö poolt

23.11.2017


Tallinna Ülikooli ja Tööinspektsiooni koostöö raames lahkavad tudengid tööeluga seotud küsimusi, lootuses leida neile vastuseid. Järjekorras kuuendas artiklis arutletakse selle üle, miks on ikkagi kasulik investeerida tööohutusse.

Ajalugu näitab, et tööohutuse tagamine on revolutsiooniline idee, mida tööandjad on veel hiljuti   käsitlenud pigem ebameeldiva heategevusena kui näinud selles investeeringut tulevikku. Tänaseks päevaks on aga selgunud, et väärikas ja ohutu töökoht on hea nii töötajatele, kui ka ettevõttele tervikuna – seda täiesti pragmaatiliste põhjuste tõttu.

Vastavalt ISSA (International Social Security Association) uuringule peavad ärid tööohutuse tagamiseks kulutama raha väljaõppele, investeeringutele varustuse soetamiseks ning tööprotsesside organiseerimisele. Kui seda kõike arvesse võttes on tagatud ka ohutu töötamine,  saab väärtust juurde firma imago, tõuseb töötajate motivatsioon ning oluliselt vähenevad ka tööõnnetuste tagajärgedega seotud kulud nagu kompensatsioonid ja töö katkestused. Tänu sellele kasvab ettevõtte tootlikkus. Tööohutusse ja tervisesse investeeritud ühe euro eest saavad ettevõtjad tagasi umbes 2,2 eurot (Bräunig & Kohstall, 2013).

Euroopa Liidus juhtuvad tööõnnetused sagedamini meestega, kes on hõivatud ehitusel, transpordis ning tööstuses. Tuleb märkida, et sellistel erialadel on palgad tihtipeale keskmisest töötasust kõrgemad. Eurostati andmetel juhtus 2014. aastal Euroopa Liidus 3,2 miljonit mittefataalset tööõnnetusjuhtumit, mille tõttu võtsid töötajad vähemalt neljaks päevaks haiguslehe. Konservatiivselt hinnates on see 12,8 miljonit kaotatud tööpäeva. Töötamata tööpäevad avaldavad majandusele väga suurt negatiivset mõju.

Kõige otsesem ja tõenäolisem tööõnnetuse tagajärg  töötaja perspektiivist vaadatuna on vähemalt osaliselt saamata jääv töötasu. Mõju kandub edasi lisaks kolleegidele, kellel tuleb ettevõtte poolt püstitatud eesmärgid vähendatud koosseisus siiski saavutada. Ehituses ja tööstuses võib tellimuste täitmisega tekkida viivitusi. Võimalik, et töötajatel palutakse teha ka ületunnitööd. Ületunnitöö tegemine tekitab tihtipeale stressi ja läbipõlemist. Need aga omakorda on riskifaktorid,  mis suurendavad uute õnnetuste juhtumise tõenäosust. Halvemal juhul võib üks raske tööõnnetus käivitada firma majanduslikku tulemust kahjustava nõiaringi.   Ohtlik töökeskkond on üheks peamiseks põhjuseks, miks töötajad ettevõttest lahkuvad. See on ettevõttele kahjulik mitmest aspektist vaadatuna. Esiteks peavad personalispetsialistid kulutama aega uute töötajate leidmiseks, nende lepingute koostamiseks ja töötajate koolitamiseks. Kõik see väljendub kaotatud produktiivsuses ja lõppude lõpuks kaotatud tulus. Kaadrivool jällegi soosib edasisi probleeme: uute töötajate produktiivsus ja oskus ennast kaitsta on esmaste kogemuste saamisel ja kohanemise perioodil ettevõttes madalal tasemel.

Tuginedes faktidele tundub suurema tähelepanu pööramine tööohutusele pikas perspektiivis  olevat möödapääsmatu. Tööandjana investeerige oma alluvate tööohutusele julgelt ja nautige paremat imagot ja paremat produktiivsust. Olge töötajana teadlik oma tööohutuse vajadustest ja õigustest ning ärge häbenege nõuda nende tagamist. Panustamisest tööohutusse võidavad kõik osapooled.

Viited

Bräunig, D., & Kohstall, T. (2013). Calculating the international return on prevention for companies. Retrieved from International Social Security Association : https://www.issa.int/en/details?uuid=f070f204-5fbd-4017-8afb-e07d98ba53ba  

Eurostat (2014). Accidents at work statistics. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics#Further_Eurostat_information

Tagasi
Majanduslik argument ohutu töö poolt
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks