Avaleht / Uudised

Tervislike töökohtade tippkohtumisega lõpeb kestlikku tööelu edendav kampaania

22.11.2017


Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid kohtuvad täna Hispaanias Bilbaos Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade tippkohtumisel. Tippkohtumisega lõpeb väga edukas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk oli edendada kestlikku tööelu seoses Euroopa vananeva tööjõuga.

Üle 350 osaleja, sealhulgas poliitikud, sotsiaalpartnerid, kampaaniapartnerid, Euroopa Komisjoni esindajad, tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ning muud peamised sidusrühmad arutavad kaks aastat kestnud kampaania saavutusi ja kogemusi ning vahetavad kestliku töötamise head tava. Samuti tähistavad osalejad kampaania partnerluskava edu – kavaga ühines rekordarv ametlikke kampaaniapartnereid ja meediapartnereid, samuti tähistatakse tööohutust ja töötervishoidu edendava populaarse animategelase Napo 20. sünnipäeva. Tippkohtumisest tehakse veebiülekanne. Kõik istungid salvestatakse ja avaldatakse EU-OSHA YouTube’i kanalil .

Euroopa tööjõud vananeb ja ametlikku pensioniiga tõstetakse kogu Euroopas. Tööjõu muutuv demograafiline olukord põhjustab organisatsioonidele arvukalt probleeme, ka seetõttu, et 27% töötajaid arvab, et nad ei saa 60-aastasena praegusel töökohal jätkata.[1] Neid probleeme kinnitavad Euroopa Parlamendi projekti „Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses“ tulemused. Põhijäreldusi saab vaadata internetis interaktiivse visualiseerimisvahendiga. Lisaks sellele, et kampaaniaga teadvustati üldsusele Euroopa vananeva tööjõu probleeme, pakuti edukalt ka nende praktilisi, õiguslikke ja poliitilisi lahendusi.

Marianne Thyssen, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik, rõhutab EU-OSHA tegevuse tähtsust ja agentuuri panust Euroopa sotsiaalõiguste samba ning Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistiku eesmärkide saavutamisse. „Üks Euroopa sotsiaalõiguste samba olulisimaid aluseid on ohutu ja tervislik töökoht. EU-OSHA asus kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“ juhtima tööjõu kestliku vananemise edendamist ja tööturult varase lahkumise ennetamist. Tunnustame tänuga agentuuri tegevust liikumisel ühise eesmärgi poole – luua kodanikele õiglasem ja võrdõiguslikum Euroopa.“

Kolmepoolse toetusvõrgustiku olulisust EU-OSHA tegevuse ja eelkõige kampaania jaoks rõhutab ka Károly György, EU-OSHA juhatuse esimees: „Rõhutame, et kõigi poolte koostöö on äärmiselt tähtis. Üksnes koos tegutsedes saavad riigiasutused, töötajate esindajad, tööandjad ja kampaaniapartnerid kindlustada Euroopa tööjõu tulevikku. Sekkudes tööelu varajases etapis, tulemusliku ennetamise nimel,saame tagada, et otsustamisel lähtutakse kestlikkusest ja eelkõige arvestatakse töötajate heaolu.“

Esimestel täiskogu istungitel toimub muu hulgas ettekanne vananeva tööjõu ebavõrdsete tervisetingimuste kohta ning arutatakse tervisliku vananemise edendamise edukaid poliitikameetmeid ja strateegiaid. Muudel istungitel käsitletakse kestliku töötamise edendamise meetmeid, head tava rehabilitatsioonis ja tööle naasmisel ning mittesõnalise suhtluse ja huumori jõudu laiema kuulajaskonnani jõudmisel. Osalejad saavad omavahel tutvuda, vahetada head tava ja jagada kampaaniakogemusi.

Viimasel täiskogu istungil tutvustatakse tippkohtumise osalejatele järgmist, 2018.–2019. aasta kampaaniat „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Selle kampaania eesmärk on teadvustada kokkupuudet ohtlike ainetega töökohas ning rõhutada STOP-põhimõtteks nimetatava ennetusjärjestuse olulisust: asendamine, tehnilised kontrollimeetmed, organisatsioonilised meetmed ja isikukaitsevahendid.

Allikas: EU-OSHA

Tagasi
Tervislike töökohtade tippkohtumisega lõpeb kestlikku tööelu edendav kampaania
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks