Avaleht / Uudised

Mida peab tööandja arvestama maksuvaba tulu arvutamisel?

Alates 2018. aastast muutub tööandja jaoks tulumaksu kinnipidamisel igakuise maksuvaba tulu arvestamine. Töötaja maksuvaba tulu täpne suurus hakkab sõltub tema aastasest tulust ning tööandja peab isiku maksuvaba tulu arvutamisel tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonil lähtuma kuupõhisest väljamaksest.

See tähendab, et tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonil (TSD) kaob ära alates kalendriaasta algusest maksuvaba tulu summeeritud arvestus ning kui mõnel kuul jääb töötajale väljamakse tegemata, siis jääb ka sel kuul maksuvaba tulu arvestamata (nt seoses töötaja puhkusega või haigusega). Samuti kaovad üldise maksuvaba tulu tõusuga 500 euroni ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ehk TSD-lt kaovad ära maksuvaba tulu liigid 620 ja 630.

Tööandjal on võimalik arvestada oma palgaarvestusprogrammis ka töötajale tehtud väljamakseid summeeritult kalendriaasta algusest (nt kui väljamaksed on kuude lõikes erineva suurusega või mõnel kuul ei tehta väljamakseid) ning leida isiku kogutulule vastav maksuvaba tulu aasta valemi alusel 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

Kui tööandja näeb jooksva aasta palgaarvestuses, et isikul ei ole aastatulude põhjal õigus maksuvaba tulu maha arvata (nt töötaja saab tulemustasu, preemia, dividendi vm tasu), siis on võimalik töötajat aasta kestel sellest teavitada ja talle maksuvaba tulu järgnevatel kuudel mitte rakendada.

Arvestuse lihtsustamiseks annab e-maksuametis/e-tollis TSD rakendus ka hoiatuse, kui tulumaksu kinnipidaja väljamaksed summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada.

Tööandjal peab maksuvaba tulu rakendamiseks olema töötaja avaldus

Töötaja võib avalduse esitada ainult ühele tulumaksu kinnipidajale, kas siis tööandjale või nt sotsiaalkindlustusametile. Töötaja võib oma avalduses näidata, et tööandja: a) arvestaks maksuvaba tulu; b) ei arvestaks maksuvaba tulu; c) arvestaks maksuvaba tulu konkreetse summa, nt 100 eurot kuus (kui valemijärgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis peab tööandja lähtuma valemijärgsest maksuvaba tulu summast).

Töötajal on võimalik avaldust ka üks kord kuus muuta, kui sissetulek on aasta kestel muutuv ja aasta alguses aastase sissetuleku arvutamine on keeruline.

Tööandjatele on soovitatav tööandjate poolt varasemalt esitatud avaldused üle vaadata ning juhtida vajadusel isikute tähelepanu, et neil on võimalik loobuda igakuise maksuvaba tulu arvestamisest täielikult või esitada avaldus igakuiselt väiksema maksuvaba tulu arvestamiseks (500 eurost väiksema või valemijärgselt lubatud summast väiksema), kui neil on täiendavaid sissetulekuid lisaks tööandja poolt makstavale tasule.

Tööandjad leiavad rohkem infot maksu- ja tolliameti kodulehelt www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/maksuvaba-tulu-arvestamine-maksudeklaratsioonil-tsd-alates-1

Allikas: ärileht.ee

Tagasi
Mida peab tööandja arvestama maksuvaba tulu arvutamisel?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks