Avaleht / Uudised

Töökeskkonna konsultant tõstab ettevõtte tulemuslikkust

27.09.2017


Väikese ja keskmise suurusega organisatsiooni juht peab tihti katma mitut ametit tootmise korraldamisest kuni personali värbamiseni. Kõigele aga võrdselt aega ei jagu. Seetõttu peab teinekord vähema tähelepanuga leppima ka töökeskkonna ohutus.

Probleemi lahendamiseks lõi Tööinspektsioon 2015. aastal töökeskkonna konsultandi teenuse. Selle abil pakutakse tööandjale personaalset nõustamist, et muuta ettevõttes töökeskkonda ohutumaks ja tööd efektiivsemaks. Näites 2016. aastal kasutas tasuta teenust 212 ettevõtet ning see hõlmas 8900 töökohta.

Kuidas toimub koostöö konsultandi vaatevinklist?

Koostöö algab tavaliselt ettevõtte juhi või töökeskkonna spetsialisti e-kirjaga, milles tuuakse välja, mis vallas nõustamist soovitakse. „Loomulikult esineb ka juhuseid, kus soovitakse üldisemaid konsultatsioone ning ühte lahendamist vajavat murekohta ei ole. Ka sel juhul saame abiks olla,“ selgitas Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.

Peale ettevõttest saabunud kirja konsultant helistab, et täpsustada tegevusvaldkond ning seada nõustamisele selged eesmärgid. Nii on koostöö kõige tõhusam.

Selle järgneb ettevõtte külastus. Reisbergi sõnul lähtub ta kohtumisel juhtmõttest: „Näidake, mida soovite ja küsige, mis huvitab. Mina olen teie päralt“. „Kui konkreetsed küsimused puuduvad, siis räägin sellest, mida märkan ning annan praktilisi soovitusi,“ lisas Reisberg ka alternatiivi.

Peale kohtumist saadab konsultant kirjaliku kokkuvõtte soovituste ja ettepanekutega. Ta toob välja nii seadusest tulenevad nõuded, kui ka isiklikust praktikast lähtuva, mis võiks ettevõtet aidata.

Mingeid kohustusi nõustamine endaga kaasa ei too. „Mina olen valmis ka peale kokkuvõtte saatmist vastama töökeskkonna ohutust puudutavatele küsimustele ja nõu andma. Tuleb vaid mulle helistada,“ täiendas Reisberg. Tema sõnul võib konsultandilt tulev tagasiside olla vägagi kaalukas. „Näiteks kord juhtisin tähelepanu, et töötajad kasutavad ilma ohutusabinõudeta väga plahvatusohtlikku ainet. Tuli välja, et nad ei teadnud, et selle ainega tegelemine võib lõppeda töökoha maapealt pühkimisega. See nõu võis päästa nii inimelusid kui ka äri,“ tõi konsultant näite.

Lisaks võib töökeskkonna konsultandist olla kasu ka vähenenud töövõimega inimestele tööd andvale või alles seda kaaluvale organisatsioonile. „Saame anda head nõu töökohtade ning liikumisteede kohandamiseks. Meil on ka sellealaseid kogemusi,“ lisas Reisberg.

Näide tööandja vaatenurgast

Kontakti võtnud ettevõtte eesmärgiks on tavaliselt terved, töövõimelised ja efektiivsed töötajad ning õnnetuste ja sellega kaasnevate kannatuste, raha- ja ajakulu vältimine.

Hiljuti töökeskkonna konsultandi teeneid kasutanud Andres Glass Solutions OÜ töökeskkonnaspetsialisti Nikita Pisnja sõnul sooviti vastutustundliku ettevõttena küsida nõu kogenumate käest. „Mingeid hirme meil Tööinspektsiooni ees ei olnud. Parem ise uurida, milliseid asju saame parandada ja teha asjad korda,“ avas Pisnja tagamaid.

Alguses konsultandile väga selgelt piiritletud ülesannet ei püstitatud. Lepiti kokku kohtumine, et vaadata üle olukord ettevõttes ning valdkonnaga seotud dokumentatsioon. „Kohtumine toimus väga sõbralikus õhkkonnas ning vestlesime kohapeal tekkinud küsimuste pinnalt. Mõttevahetusest oli meile palju kasu ning saime mitmeid häid soovitusi. Nüüd teame täpselt, mida muuta,“ kirjeldas Andres Glass Solutions OÜ töökeskkonnaspetsialist. Tema sõnul oli kogu protsess lihtne ja loogiline.

Suurim kasu konsultandist on Pisnja hinnangul see, et professionaal näeb pisiasju, mis ettevõtte töötajatel endal võib kahe silma vahele jääda. „See aitab muuta töökeskkonda turvalisemaks ja vähendada erinevaid riske. Lõpuks soovivad ju kõik olla terved ja töötada ohututes tingimustes,“ võttis ta kokku.

Töökeskkonna konsultandi teenus on mõeldud väga laiale sihtgrupile. Nii on seda kasutanud ka näiteks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti Kogudus, kus riskitegurid on võrdlemisi väikesed ja inimesi töötab vähe. „Paljude asjadega oli meie silm juba harjunud. Kõrvaltvaataja aga oskas neile tähelepanu juhtida,“ kirjeldas koostööd koguduse juhatuse liige Kaja Viisitamm. Nii sai näiteks kiriku kellamees kõrvaklapid ning orelimängija külmaks ajaks täiendava soojapuhuri. „Väga soovitan. See teenus on just inimeste seisukohast väga oluline,“ hindas Viisitamm.

Kasu nõustamisest

Töökeskkonnale tähelepanu pööramine on pikemas perspektiivis ka äriliselt kasulikum, kui tagajärgede likvideerimine peale õnnetust või õnnetusi. Heades tingimustes töötajad on motiveeritumad, saavad keskenduda oma ülesannete täitmisele ning esineb vähem tööseisakuid. Lisaks levib hea sõna töötingimuste ja -ohutuse kohta potentsiaalsete töötajate ja koostööpartnerite hulgas, parandab ettevõtte mainet ning muudab lihtsamaks uue tööjõu ning klientide leidmise.

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee.

Autor: tooelu.ee

 

Tagasi
Töökeskkonna konsultant tõstab ettevõtte tulemuslikkust
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks