Avaleht / Uudised

Nutikad lahendused ohutuse tõstmiseks

26.09.2017


Tööinspektsiooni 2016. a ülevaates troonib tööõnnetuste tabelis peamise põhjusena jätkuvalt kontrolli kaotamine masinate, tööriistade, transpordivahendite või loomade üle. Kui 2015. a oli selliseid õnnetusi 26% kõikidest tööõnnetustest, siis eelmisel aastal 27%. Kõige sagedamini toimuvad sellised õnnetused metalli- ja puidutööstuses.

Õnneks leidub Eestis mitmeid ettevõtteid, kelle jaoks on ohutu töökeskkond südameasi ning töötajate tervise tagamiseks tehakse märkimisväärseid pingutusi. Arvestades tööjõupuudust erinevates sektorites võib ennustada sellistele ettevõtetele edu. On ju suhtumine oma töötajatesse üks oluline faktor, mille alusel tööandjaid valitakse.

Hea ohutuspraktika

Juba mitu aastat on töökeskkonna ohutuks muutmisele panustamisega silma paistnud 450 töötajaga elektritarvikute tootja AS Ensto Ensek, kes pälvis tänavu ka vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise.

„Töötajad on meie ettevõtte suurim vara ning nende turvalisus ja heaolu on prioriteet number üks. Seepärast panustame ka 101%, et tagada ohutu töökeskkond,“ kirjeldas ettevõtte juhtmõtet Ensto Ensek Keila tehase juht Kaarel Suuk. Tema sõnul on AS Ensto Enseki eesmärk null tööõnnetust. Jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtutakse mitte ainult tootmises, vaid ka tööjõudu silmas pidades.

Kuidas saavutada ohutu töökeskkond?

Eesmärgi saavutamiseks on Enstos välja töötatud mitmed konkreetsed tegevused ja kindlad reeglid, mille rakendamist saavad kaaluda ka teised ettevõtted. Mõned näited:

 • Seadmete ennetav hooldus. Selle tegevuse eesmärk on vähendada masinate ettenägematuid rikkeid, mis  võivad põhjustada tööõnnetusi.  Ennetav hooldus vähendab ka remondivajadust ja sellest tulenevaid tööseisakuid.
 • Sagedamini hooldamist vajavate masinate ja seadmete jälgimine. Kui mõned masinad või seadmed vajavad aina enam tähelepanu ja parandamist, võib olla aeg need välja vahetada. See lubab tööõnnetusi ennetada ning investeeringuid suunata.
 • Reeglid masina rikke korral tegutsemiseks. Töötaja ei pruugi olla kvalifitseeritud masinat kohapeal parandama. Pöördudes õige inimese poole, saab tööga kiiremini jätkata ning vältida teadmatusest tekkivaid ohuolukordi.
 • Tööriistade regulaarne kontroll. Sarnaselt seadmetele, vajavad tähelepanu ka käsitööriistad. Õigeaegne sekkumine aitab vältida ohtu.
 • Töö robotitega vähendab inimeste füüsilist koormust ja annab võimaluse inimressursse mujal rakendada. Ülesannete delegeerimine tehnikale võib vähendada ka tööõnnetuste ohtu.
 • Liikumisteede märgistamine. Eriti oluline on see ettevõtetes, kus samal pinnal liiguvad nii inimesed kui masinad (tõstukid, veokid). Märgistus loob selguse, kus on ohutu liikuda, kus peab olema ettevaatlik ning kuhu ei ole üldse soovitav astuda.
 • 5S metoodika rakendamine. Organiseeritud töökeskkond on turvalisem ning tõstab töötajate efektiivsust.
 • Ohuolukordade kohta info kogumine. Ensto Ensekis saavad töötajad täita spetsiaalseid vorme nii ohuolukordade kui ka töö efektiivsuse parendamise kohta. Iga tagasiside pälvib tähelepanu ning töötaja preemia.
 • Mõõtmised töökeskkonnas. Näiteks õhupuhtuse ja müra taseme jälgimine aitab ennetada kutsehaiguseid. Lisaks on mugavas keskkonnas inimene tulemuslikum.
 • Esmaabiandjate kohta info jagamine. Kui töötajatel on selge, kelle poole pöörduda esmaabi saamiseks, on kriitilistes olukordades tegutsemine efektiivsem.

Kõige paremini on töökeskkonna spetsialisti Evelin Org sõnul ettevõtte edu aluseks olevate tööprotsessidega kursis töötajad. „Arutelud nendega aitavad luua töökohad, kus inimesed tunnevad ennast mugavalt ja tahavad tööd teha. Väga oluline on see, et töötajad saavad oma soove ja arvamusi vabalt avaldada ning nendega arvestatakse. See muudab  töökeskkonda paremaks ja meeskonna tugevamaks,“ rõhutas Org kommunikatsiooni olulisust.

Ettevõtte kasu Hea töökeskkonna korraldus tagab tootlikkuse ja efektiivsuse kasvu, kulude ja riskide vähenemise ning tõstab ettevõtte konkurentsivõimekust. Töökeskkonnast hoolival ettevõttel on kergem leida uusi töötajaid, neid motiveerida ja hoida. Korralikus ja organiseeritud töökeskkonnas on väiksem õnnetuste ja haigestumiste arv, mis tähendab paremaid tulemusi.

Juhtkonnal suur roll

Töökeskkonna parendamine ühe ettevõtte sees on kogu meeskonna vastutus ja seda ei saa luua ning hoida üks inimene. „Väga tähtis on juhtkonna toetus. Kui seda pole, ei saa ka töökeskkonna eest vastutajad midagi ette võtta,“ rõhutas Ensto töökeskkonna spetsialist.

Lisaks on oluline, et igal töötajal oleks selge, mis on tema roll  töökeskkonna loomisel ja mis on ühine eesmärk. Töötajad peavad olema informeeritud ja korralikult juhendatud, juhtkonnaliikmed kontrollima reeglite järgimist, tööõnnetused põhjalikult uuritud ning erinevad parendustegevused teostatud. Inimeste heaolu silmas pidades saab üks ettevõtte teha oluliselt rohkem, kui seaduses nõutakse.

Soovitused

Töötajale:

 • Enne tööle asumist veendu, et masin vastab ohutusnõuetele.
 • Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada.
 • Töötajana on sul õigus saada sisulist juhendamist ja väljaõpet. Uue või noore töötajana ole eriti tähelepanelik ning ettevaatlik – küsimuste tekkimisel küsi alati juhiseid.
 • Küsi tööandjalt sobivaid isikukaitsevahendeid ja kasuta neid.
 • Teavita tööandjat masinal esinevatest puudustest – näiteks puuduvatest kaitseseadistest, riketest ja ohuolukordadest.

Tööandjale:

 • Ole veendunud, et masinad vastavad ohutusnõuetele.
 • Uue masina ostmisel jälgi, et sellel on CE märgistus, vastavusdeklaratsioon ning kasutusjuhend.
 • Pea meeles, et ühtegi tootja poolt paigaldatud kaitseseadist ei tohi eemaldada – jälgi et töötajad seda ei teeks.
 • Korralda töötajatele sisuline juhendamine ja väljaõpe. Jälgi eriti uusi ja noori töötajaid, sest suur osa tööõnnetustest juhtub just nendega.
 • Anna oma töötajatele sobivad isikukaitsevahendid.
 • Julgusta töötajaid masinal esinevatest puudustest teavitama – näiteks puuduvatest kaitseseadistest, riketest ja ohuolukordadest.
 • Kontrolli süstemaatiliselt ettevõtte töökeskkonda, sealhulgas masinate ohutust ja seda, kuidas töötajad masinatega tööd teevad. Tööandja vastutab ohutu töökeskkonna loomise eest.

Autor: tooelu.ee

Tagasi
Nutikad lahendused ohutuse tõstmiseks
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks