Avaleht / Uudised

Napo kujundab laste suhtumist ohutusse

Iga organisatsiooni tööohutust mõjutab kõige rohkem suhtumine. Kas kiivrit ja kaitseprille kannavad vaid algajad või on see professionaalse töömehe tunnus? Kas kuvariga töötades puhkavad silmi vaid nõrgad või on see efektiivse töötamise alus? Kokkuvõttes võib seda nimetada ohutuskultuuriks.

Hea ohutuskultuuriga ettevõtet iseloomustab ühine arusaam ohutuse tähtsusest ja usk olemasolevatesse kaitsemeetoditesse. Need on grupi väärtushinnangud ja käitumismudelid, mille kujundamisega ei pea ootama erialase karjääri alguseni. Alustada võib varem, palju varem.

Ohutus ja lapsed

Viimasest juhtmõttest lähtuvad ka erinevad tööinspektsioonid Euroopas. Sellest inspireerituna sündis 20 aastat tagasi tööohutuse ja töötervishoiu teabevahetusspetsialistide peades Napo – lastele suunatud multifilmikangelane, kes on sage külaline ka Eesti lasteaedades.

Napo on mistahes tööstusharu või sektori töötaja võrdkuju. Ta peegeldab keskmist inimest - ta ei ole hea ega halb, ei noor ega vana. Ta on kultuuriliselt neutraalne, kuid innukas töötaja, kes võib sattuda täbarasse olukorda. Napo suudab ära tunda ohte ja riske ning teha häid ettepanekuid tööohutuse ja töökorralduse parandamiseks.

Napo Eesti lasteaedades

Tööinspektsioon alustas lasteaedade külastamisi koos Napoga 2015. aasta sügisel. Sellest ajast peale on tehtud ligi 40 külastust ning käidud läbi peaaegu kõik maakonnad. Suur ja pehme tegelane ühes eakohase õppeprogrammiga on alati hästi vastu võetud.

Napo kostüümi täidavad Tööinspektsiooni enda töötajad ning erinevate Napot mänginud inimeste sõnul on tegemist toreda vahelduse ning lõbusa väljakutsega. „Ennekõike on tegemist sooja kogemusega. Seda nii temperatuuri mõttes, mis kostüümis valitseb, kui ka laste vastuvõtu osas, mis alati tuju tõstab,“ kirjeldas mitmeid kordi Napot kehastanud Riina Otsepp.

Tema sõnul on Eesti lapsed päris ohutusteadlikud. „Näiteks ühe ülesandena palutakse lastel leida Napoga kaasas olevalt plakatilt ohule viitavaid detaile. Seal on palju asju valesti. Noored leiavad vead hästi üles ning oskavad ka öelda, kuidas asjad peaks olema. Tabavalt luuakse ka seoseid igapäevaeluga,“ kiitis Otsepp. Kohtumistel aitab meeleolu ja laste motivatsiooni tõsta ka see, kui Napo demonstreerib, kuidas ta on maas vedeleva juhtme taha kinni jäänud ja komistanud või märja põranda peal libastunud.

Lisaks Napole on kohtumistel alati kaasas teine Tööinspektsiooni töötaja, kelle ülesanne on lastega vestelda, sest rahvusvaheliselt tuntud multifilmitegelane ise ei räägi.

Valmis materjalid õpetajatele

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur koostöös Napo konsortsiumiga on töötanud välja hulga töötervishoiu ja tööohutuse õppevahendite komplekte õpetajatele. Nende eesmärgiks on tutvustada algkooli lastele tervise ja ohutuse teemasid harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo videoklippide ja loovtegevuste abil.

Igas õppekomplektis on kirjas põhisõnumid ja õpieesmärgid, soovituslike tegevuste ja vajalike materjalide üksikasjalik kirjeldus ning näitlik tunnikava, mida õpetajal on hõlbus jälgida. Selle abil saavad kõik õpetajad teemaga hakkama ning lastel on huvitav.

Iga Napo külaskäiguga käib kaasas ka DVD-de jagamine, millelt noored saavad kodus, lasteaias või koolis hiljem õpetlikke klippe vaadata.

Kokkuvõttes on Napo suurepärane keskne tegelane, kelle toel panna lapsed lasteaias või koolis mõtlema võimalikele ohuolukordadele ja nende lahendamisele. Teemad muudab kergesti jälgitavaks näitlikustamine ja ohutuse esitamine läbi värvikate lugude.

Napo küllakutsumiseks kirjutage aadressile ti@ti.ee. Napo kohta saab rohkem lugeda veebiaadressilt: https://www.napofilm.net/et

 

Tagasi
Napo kujundab laste suhtumist ohutusse
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks