Avaleht / Uudised

Noores töötajas peitub väärtus

Statistikaameti andmetel lisandus 2016. aastal tööturule ligi 4000 tööealist hõivatut. Kokku oli mullu Eestis tööturul hõivatud noori (20–29-aastaseid) 117 600 ehk 3500 võrra vähem kui 2015. aastal. Seda põhjustab ühelt poolt noorte arvu vähenemine (võrreldes 2011. aastaga on 20-29-aastaste arv vähenenud 22 000 inimese võrra) ning teisalt töökultuuri puudutavate hoiakute muutumine. Esimesi kogemusi hangitakse sageli väljaspool tööturgu, näiteks vabatahtliku tegevuse kaudu. 

Töö leiavad noored reeglina sugulaste või tuttavate abil, reageerivad töökuulutustele või võtavad ise otse tööandjaga ühendust. Tallinna noortega palju kokku puutuva SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli sõnul on tööandjate suurimaks hirmuks, et noored ei ole kohusetundlikud. „See eelarvamus ei pea üldiselt paika. Küll aga vajavad noored aktiivset suunamist,“ lisas Väli. Tema sõnul on noorte suurimaks väärtuseks vastuvõtlikkus kõige uue suhtes ning entusiasm.

Prisma Peremarketi personalispetsialist Aili Põllu sõnul paistab tänane tööturule sisenev noor silma eelkõige oma avatud meele, suurte ideede ja IT-alaste teadmiste poolest. Noor töötaja toob ettevõttesse uusi tuuli, värskeid mõtteid ja on tavaliselt ka rohkem innustunud. Noored on avatud erinevatele muutustele ja tulevad nendega kiiremini kaasa. Nad tahavad areneda ja õppida.

„Tänase noore ootused tööle on ka kõrgemad kui varem. Oodatakse võimalust leida omale paremal positsioonil töö, kus saaks juhtida ja otsustada. Rohujuuretasandilt alustada tahtjaid jääb järjest vähemaks. See on ka ühest küljest täiesti mõistetav, kuna tänane noor panustab õppimisse ja enese harimisse rohkem kui varem,“ jätkas Põllu.

Kuidas hoida tulemuslikke suhteid?

Viljakate töösuhete loomiseks ja hoidmiseks on vaja mõista, mida noor hindab. SA Õpilasmalev juhataja sõnul on selleks vaheldus ja paindlikkus, töö peab pakkuma võimalust areneda, uut kogeda ja mõista, võtta ja ületada väljakutseid ja tekitama tunde, et ta on oluline osa meeskonnast. „Vahel ei oska noor midagi oodata. Uuele rollile minnakse julgelt peale. Seda kannustab suur huvi teada saada, mis võib väljenduda ka kärsitusena. Seda energiat peab juht oskama suunata,“ kirjeldas Väli.

Väga oluline roll edukate töösuhte kujunemisel ongi noore otsesel ülemusel, kelle ülesandeks on tema juhendamine. Noor vajab pidevat tagasisidet ning selgitusi, miks midagi tehakse. Näiteks restorani teenindaja vajab lisaks teadmisele, et aeg-ajalt tuleb kliendi käest uurida, kas ta soovib veel midagi, ka tausta mõistmist. Mõistmist, mis rolli see tegevus kannab ettevõtte jaoks ning kuidas on kasulik külastajale. Nii suudab ta teha paremaid otsuseid ning on ka ettevõttele kasulikum.

Kõige suurem oht viljakatele töösuhetele on üksluine töö, mis võib kustutada noore motivatsiooni. Töö peab olema vaheldusrikas ja pakkuma väljakutseid.

„Noortega töötades ei tohi neid märkamata jätta. Tuleb pakkuda võimalust teha erinevaid töölõike, et motivatsioon säiliks. Samuti pakkuda võimalusi suurema vastutuse võtmiseks, kutsuda neid erinevatesse projektidesse kaasa mõtlema. Vältida tuleks noorte initsiatiivi maha surumist,“ jagas Prisma Peremarketi personalispetsialist nõu omast kogemusest.

Tööandjate hirmud

SA Õpilasmalev juhataja sõnul otsivad nad igal aastal ettevõtteid, kes võiksid olla noorte rühmadele tööandjaks. „Sageli jääb koostöö katki, sest firma ei julge noortega töötamise vastutust võtta. Väga tihti lastakse ennast teiste negatiivsest arvamusest mõjutada ja kantakse see laiemale hulgale üle. Kellegi kogemust ei peaks alati üks-ühele ümber tõstma,“ avas Väli tööandjate kahtluseid.

Kokkuvõttes peitub noores suur väärtus ning heas koostöös tööandjaga saab see parimal viisil teoks.


Noorte tööhõive.jpg (126 KiB) Noorte tööhõive määr Eestis 

 

Tagasi
Noores töötajas peitub väärtus
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks