Avaleht / Uudised

Ajutistel kõrgtöödel ohutusnõuete eiramine võib lõppeda traagiliselt

10.08.2017


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda" on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus

38-aastane Viktor (nimi muudetud) oli ehitusettevõttes töötanud veidi üle kolme nädala. Töö hõlmas ehitusplatsil abistavaid tegevusi, sealhulgas koristus- ja puhastustööde tegemist. Ühel augustikuu tööpäeva pärastlõunasel ajal alustas ta abistavatest töödest sootuks erinevat tööd. Ülesandeks tehti värvimistööd 5 meetri kõrgusel võlviga klaasfassaadi konstruktsioonidel. Värvimisel liikus Viktor kitsal metallkonstruktsioonil ning kaotas tasakaalu ning kukkus kõrgusest põrandale. Kohale kutsuti kiirabi, kes toimetas kannatanu haiglasse. Tuvastati mitmetes kehapiirkondades luumurrud ning siseelundite vigastused.

Miks juhtus

Kuigi töötajale oli väljastatud kinnitussüsteemidega turvarakmed ning korraldatud nende kasutamise väljaõpe, ei pidanud töötaja nende kasutamist vajalikuks. Ajutistel kõrgtöödel võib ohutusnõuete eiramine lõppeda raskete tagajärgedega või surmaga. Tööandja peab hoolsamalt kontrollima nõuete järgimist. Iseseisvale tööle lubatakse töötaja alles siis, kui juhendaja on veendunud, et töötaja tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning oskab neid praktikas rakendada. Seni lihtsamate töödega suurepäraselt toime tulnud töötaja ei pruugi ohtlike tööde puhul ohutusnõudeid korrektselt täita. Seepärast tasub ta ohtlikele töödele suunata koos ohutusnõudeid täitva kogenud töötajaga.

Liikumine mööda kitsast metallkonstruktsiooni ei ole ohutu tegevus ning inimene väsib seda tehes kiiresti. Tõenäosus libastuda või konstruktsioonist mööda astuda on suur. Ehitusettevõtjal tuleb eelistada turvarakmetest kindlamaid meetmeid. Töötamiskohale saanuks paigaldada kaitsepiiretega töölava või tellingu, mille sihipärasel kasutamisel on kukkumisoht minimaalne. Sellisel juhul ei oleks ohutusrakmete mittekasutamisel ilmselt õnnetust juhtunud. Esmapilgul töölava või tellingute paigaldamata jätmisega kokkuhoitud tööaeg ja nende rendikulud ei ületa kulusid, mis kaasnevad tööandjale toimunud tööõnnetusega.

Vaata lisaks Tööelu teemlehti:

Tagasi
Ajutistel kõrgtöödel ohutusnõuete eiramine võib lõppeda traagiliselt
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks