Avaleht / Uudised

Vanust arvestav töö Euroopas: ELi ametite nägemus eri vanuserühmi kaasavast töötamisest ja vananemisest

Euroopa Liidu rahvastik ja tööjõud vananevad. See mõjutab nii tööhõivet, töötingimusi, elustandardeid kui ka heaolu. Kuidas nende muutustega toime tulla? EU-OSHA eestvedamisel valminud uues aruandes selgitatakse, kuidas neljalt ametilt saadavad andmed aitavad kujundada vastastikku täiendavat poliitikat, mis on midagi enamat kui lihtsalt üksikosade summa. Aruanne hõlmab kõigi nelja ameti pädevusvaldkondi, tuues esile tööjõu vananemisest tingitud probleemid ja pakkudes välja uudseid lahendusi.

EU-OSHA tutvustab vananeva tööjõu tööohutuse ja -tervishoiu terviklike strateegiate näiteid.

Eurofound  analüüsib igas vanuses töötajate töötingimusi, jätkusuutliku tööhõive tulemusi ning näitab, kuidas õiged meetmed aitavad tööelu pikendada.

Cedefop  uurib kutsehariduse ja -koolituse osatähtsust tööl aktiivsena vananemisel.

EIGE  lisab vananeva tööjõu teemale soomõõtme ning arutleb mehi ja naisi mõjutavate erinevate probleemide üle.

Aruandes vaadeldakse ka pikaaegsete demograafiasuundumuste mõju tööhõivele ning elukestvat õpet. Selle aluseks on üleskutse leida aktiivsena vananemise lahendusi, mis aitaks püsida eakatel töötajatel aktiivsena tööhõives, säilitades kvalifikatsiooni.

Lugege ametite ühisaruannet (täistekst)

Projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“ lisateave

Tutvuge EU-OSHA kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“

 

Allikas: EU-OSHA

Pilt: pixabay/iriusman

Tagasi
Vanust arvestav töö Euroopas: ELi ametite nägemus eri vanuserühmi kaasavast töötamisest ja vananemisest
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks