Avaleht / Uudised

Hästi toimivas ettevõttes on kõigil töötajatel võimalik teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks

31.03.2017


Tööinspektsioon tunnustas 2016. aastal Hea Töökeskkonna auhinnaga ASi Saku Metall, tõstes esile ettevõtte põhjalikku ja selgelt kirjutatud riskianalüüsi, efektiivset uue töötaja sisseelamisprogrammi ning töö- ja puhkeaja korraldamist. Oma ettevõtte töökeskkonnast räägib Saku Metalli personalijuht Kerstin Kürsa.

Kuidas olete oma tööprotsesse muutnud ja täiustanud, et töötajatel parem töötada oleks?

Oleme hakanud juurutama tootmises 5S-põhimõtteid. Kevadel tellisime kõigile ettevõtte töötajatele koolituse, mille eesmärk oli anda ülevaade levinumatest praktikas kasutatavatest kulusäästliku mõtlemise põhimõtetest ja tööriistadest. Koolitus sisaldas nii teoreetilisi seisukohti kui ka töötajatel tuli lahendada praktilisi ülesandeid, näiteks leida enda töökohal „raiskamised“ ning töötada välja plaan, kuidas nendest vabaneda.

Positiivse eeskujuna tõstaksin esile pingioperaatoreid, kes mõtlesid koostöös inseneridega välja pingitööriistade hoiustamiseks ja transportimiseks mõeldud riiulid, mis oluliselt kiirendasid tööprotsessi.

Ettepanekuid raiskamiste vähendamiseks ja töökeskkonna parendamiseks oli võimalik teha kõigil koolitusel osalenud töötajatel. Need koondati kokku ning koos tootmisjuhtide ja töötajatega vaadati need üle ja lepiti kokku, mis järjekorras ja mida lahendama hakatakse.

Kas võiksite tuua välja veel mõne konkreetse uuenduse, mis on parandanud töökeskkonda?

Hiljuti võtsime kasutusele automaatlehelao süsteemi, mis oluliselt vähendab pingioperaatorite ja laotöötajate füüsilist koormust, sest nüüd ei pea nad enam materjali pinkidele käsitsi ette tõstma. Samm-sammult võtame kasutusele konsoole, mille abil viime voolujuhtmed ja suruõhuvoolikuid põrandapinnalt töölaudade kohale, see aitab vältida komistamist ja ei takista töötajate liikumist töökohal. Raskuste tõstmise vältimiseks on meie ettevõttes kasutusel kraana-telferid. Lisaks oleme visualiseerinud juhendmaterjalid, kasutame pilte seniste tekstide asemel.

Mis on olnud kõige keerulisem nende muutuste tegemisel?

Kõige keerulisem on olnud muuta töötajate arusaamu. On töötajaid, kes võtsid 5S-i põhimõtted omaks väga kiiresti, kuid on ka töötajaid, kellele tuleb teha täiendavat selgitustööd. Korras töökoha mõiste arusaam on erinevatel töötajatel väga erinev.

Oma töötajate teadlikkuse tõstmiseks oleme rakendanud ka preemiate süsteemi. Eelmisel nädala toimunud Saku Metalli juubelipeol premeerisime kahte tootmistöötajat, kes said auhinna 5S põhimõtetel materjalikulu optimeerimise eest.

Viimastel aastatel oleme teinud väga palju tööd, et tõsta töötajate teadlikkust selles osas, kui palju just nendest sõltub ning kui oluline meile on, et nad töötaksid efektiivselt ja hoolitseksid enda tervise eest. Meie ettevõttes on kõigil töötajatel võimalik teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks ning juhtida tähelepanu probleemidele.

Tööinspektsioon märkis teie ettevõtet tunnustades ära teie uute töötajate sisseelamisprogrammi. Milline see on?

Uuel töötajal aitab sisse elada talle määratud kindel juhendaja. Juhendaja on isik, kes abistab ja koolitab uut töötajat terve katseaja vältel. Paremaks sisseelamiseks on koostatud tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevused, mis on vaja katseajal läbida. Kahe kuu möödudes pärast töötaja tööle asumist viib juhendaja läbi katseaja vestluse, mille eesmärk on teha vahekokkuvõte ja anda tagasisidet töötaja töösooritusele nii positiivsete omaduste kohta kui ka vajadusel juhtida tähelepanu nendele aspektidele, mis vajavad korrigeerimist. Samas formaadis vestlus viiakse läbi ka vahetult enne katseaja lõppu. See on meie arvates väga oluline, et uuel töötajal tekiks turvaline tunne ja ta tunneks end võimalikult kiiresti kollektiivi osana.

Mis on need järgmised sammud, mida töökeskkonna parandamiseks ette võtate?

Soovime vähendada töötajate psühholoogilist koormust ja selle juures on üks tähtis aspekt töö- ja puhkeaja korraldamine. Soovime oma uues kontoris luua töötajatele puhkamiseks mugavad tingimused ja mitmekesistada töötajate puhkepausidel puhkamise võimalusi. Selleks kavandame uut puhkeruumi, kus töötajad saaksid teha erinevaid tegevusi, näiteks võimelda, mängida lauamänge, vajadusel lihtsalt lamada. Juba praegu näitame puhkepauside ajal võimlemisvideosid, mille järgi on võimalik lõdvestusharjutusi teha. Samuti oleme mõelnud rajada ettevõttesse „Saku miili“, et kontoritöötajaid rohkem liikuma õhutada. Iga ettevõte on oma töötajate nägu. Meie soovime, et meil töötaksid „näod“, kes hoolivad endast ning töötavad targalt!

Autor: tooelu.ee

Foto: Andres Raudjalg

Tagasi
Hästi toimivas ettevõttes on kõigil töötajatel võimalik teha ettepanekuid töökorralduse parendamiseks
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks