Avaleht / Uudised

Tööinspektsioon alustab üleriigilise sihtkontrolliga "Töötervishoiuteenuse korraldamine ettevõttes"

31.01.2013Tööinspektsioon korraldab 2013. aastal üleriigilise sihtkontrolli "Töötervishoiuteenuse korraldamine ettevõttes". Sihtkontrolli eesmärgiks on saada ülevaade, kas ja kuidas on tööandjad majandussurutise möödumisel hakanud taas korraldama töötajate tervisekontrolli. samuti sellest, millised võiksid olla võimalikud tööandja probleemid, et nõuet täita nii nagu seaduseandja ette näeb.

Samal ajal võimaldab käesolev sihtkontroll hinnata, kas on paranenud töötervishoiuteenuse kvaliteet võrreldes 2009. aastal läbiviidud sihtkontrolliga.

Sihtkontrolli kavandades esitasime küsimuse, kas tööandjate, aga ka töötajate teadlikkus on paranenud tervisekontrolli eesmärkidest või endiselt nähakse tervisekontrolli korraldamise vajadust kui tööandja kuluallikat, tulu sellest saamata.

Tööandjate probleemide sõnastamisel ja kaardistamisel saab need edastada ka Sotsiaalministeeriumile, et oleks võimalik otsustada seadusemuudatuste vajaduste üle ning leida parim võimalik viis vastava õigusloome korrastamiseks.

Sihtkontrolli aluseks on järgmised õigusaktid:

  1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (edaspidi TTOS)
  2. „Töötajate tervisekontrolli kord” Sotsiaalministri 24.04.2003 määrus nr 74 (edaspidi Tervisekontroll)


Sihtkontrolli ajavahemik on 01.02.2013 – 31.12.2013

Sihtkontrolli läbiviijateks on töötervishoiu tööinspektorid.

Sihtkontroll viiakse läbi neljas regioonis ning mahuks on planeeritud 20 külastust iga tööinspektori kohta.

Sihtkontrolli tulemused selguvad hiljemalt jaanuariks 2014.a.

Külastamiseks on valitud ettevõtted järgmiste kriteeriumite alusel:

  1. viimase 7 aasta jooksul on sel diagnoositud tööst põhjustatud haigestumisi.
  2. tööinspektor on saanud ettevõtte kohta kaebuse või vihje, et ettevõttes ei ole korraldatud töötajate tervisekontrolli või on rikutud Tervisekontrolli korda.
  3. ettevõtte tegevusvaldkonnas esineb niisuguseid ohutegureid (füsioloogiline ohutegur), mis on viimaste aastate tööga seotud haigestumiste (ülekoormushaigus) põhjustest esikohal Eesti Vabariigi statistikas.

Allikas: Tööinpektsioon

Tagasi
Tööinspektsioon alustab üleriigilise sihtkontrolliga
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks