Avaleht / Uudised

Soojuspumpade müraprobleemid


Päevakorda on tõusnud soojuspumpade müra. Peamiselt on pretensioonide põhjuseks naabruses töötavad õhksoojuspumbad. Harvemini leiab pumbaomanik ise, et tema enda paigaldatud agregaat põhjustab eeldatust valjemat müra.

Müra piirnormid

Lähtudes Välisõhu kaitse seadusest on sotsiaalministri määrusega kehtestatud tehnoseadmete müra piinormid elamute välisterritooriumitel. A-korrigeeritud müra piirnorm  päeval on 50 dBA ning  öösel 40 dBA. Öine lubatud maksimaalne müratase ulatub  45 dBA. Tehnoseadme müra ei tohi normtasemeid ületada naabermaja juures ega ka naaberkorteri rõdul. 

Soojuspumba müra

Seadme ning paigalduskoha müraandmed võimaldavad  ligikaudu hinnata kujunevat müraolukorda. Eeldame, et külmema ilma korral peaaegu pidevalt töötava õhksoojuspumba põhjustatud müra ekvivalenttase on ühe meetri kaugusel 60 dBA. Linna või asula elurajoonis jääb majade vahele sageli kümmekond meetrit. Lihtsustatud arvutuse põhjal on keskmine müratase 10 m kaugusel seadmest umbes 40 dBA.  Arvestades aga ka tehnoseadme kompressori ja ventilaatori müra tonaalsusega, võib lõpptulemus häirivuse hindamisel kuni 5 dBA võrra suureneda ning öist lubatud mürataset ületada.

Müra vähendamine 

Lisaks soojuspumba tehnilistele näitajatele on oluline paigalduskoha valik. Eelkõige võiks kaaluda õhk-vesi soojuspumba ja õhukanalite  asjatundlikku ehitamist kütteruumi. Õueseadmed jäägu võimalikult kaugele naaberkruntide müratundlikest paikadest. Hea tulemuse võib anda asukoht müra takistavate hooneosade varjus, vältides ühtlasi heli peegeldumist naabrite suunas pööratud fassaadidelt.  Kui hoonestus  rahuldavat lahendust ei paku, tuleb vaagida helilaineid neelavate müratõkete rajamist.

Terviseameti füüsikalabori spetsialistid on kompetentsed nõustama müraprobleemide ennetamiseks vajalike lahenduste leidmisel, aga ka olemasolevate tehnoseadmete müra uurimisel. Laboris koostatavad mürakaadrid annavad ettekujutuse seadmete müra levimisest arvuti abil modelleeritud tingimustes.

Allikas: Terviseamet 

Tagasi
Soojuspumpade müraprobleemid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks