Avaleht / Uudised

Viis S-i tõid Harju Elekter Teletehnikale parima töökeskkonna tunnustuse

14.02.2017


Sorteeri, sea korda, hoia töökoht säravpuhtana, standardiseeri, säilita – need on tegevused, millest lähtub tänavu Tööinspektsioonilt Hea Töökeskkonna auhinna pälvinud AS Harju Elekter Teletehnika.

5S-süsteem tähendab, et iga Harju Elekter Teletehnika töötaja sorteerib oma töökohal olevad esemed, seab korda antud operatsiooni teostamiseks vajalikud töövahendid, hoiab töökoha korras ehk säravpuhtana. Ühtse süsteemi loomiseks kasutatakse standardiseerimist ehk kokkulepitud tähistusvärve ja silte. Nii säilitatakse heakord ja panustatakse tööohutusse.

„5S-süsteem on küll pärit Jaapanist, kuid sobib kõigile ettevõtetele, kellele on oluline säästev mõtteviis,“ leiab Harju Elekter Teletehnika juhiabi-kvaliteedijuht Katre Tulp, kelle sõnul sõltub iga töötaja valikust, milline on ettevõtte töökeskkond ja kui palju avaldatakse mõju ümbritsevale. Nii ongi ettevõte loonud 5S-le ka võistlusmomendi ehk tootmisüksused saavad iga kuu kontroll-ringkäikude tulemusena punkte ja võistlevad omavahel. „Selle tulemusena suureneb töötajate aktiivsus asju paremini teha ja uusi lahendusi välja pakkuda,“ nendib Tulp.

Peale selle, et ettevõttes on töökeskkond heas korras, märkisid tunnustuse andjad Harju Elekter Teletehnika puhul ära ka läbimõeldud ja põhjaliku uue töötaja väljaõppe, mis ei piirdu vaid kätte antud juhendi ja allkirja küsimisega.

Personaalne lähenemine

„Uue töötaja väljaõpe kestab vähemalt ühe kuu. Selleks ajaks on talle määratud juhendaja, kes selgitab põhjalikumalt ohutu töötamise võtteid, aitab leida sobivaid töövõtteid, selgitab töötervishoiu ja  töökeskkonna, kuid ka kvaliteedi- ja keskkonnalaseid põhimõtteid. Loa iseseisvalt töötada annab tootmisjuht või töökeskkonnaspetsialist, konsulteerides juhendajaga. Pärast väljaõppe perioodi on kontaktisikuks eestööline,“ selgitas kvaliteedijuht protsessi.

Eestöölise ülesanne on jälgida ka isikukaitsevahendite kasutamist ning selleski osas on ettevõte Tööinspektsiooni hinnangul teistele eeskujuks, sest firma peab oluliseks, et isikukaitsevahendid töötajale sobiksid. Ettevõtte tööruumis on saadaval erinevad töökindad ja kõrvatropid ning tööriided on valitud vastavalt töökoha temperatuurile ja arvestades töötajate soove.

„Läheneme töötajatele personaalselt: näiteks ühel meie uuel laotöötajal oli jalaprobleem ja me võimaldasime tal proovida erinevate tootjate erinevaid mudeleid seni, kuni ta sai sobivad turvajalatsid. Teisele uuele laotöötajale soetasime sobivama redeli, arvestades tema tugevamat kehaehitust,“ tõi Tulp näite.

Kvaliteet + keskkonnasäästlikkus = tööohutus

Ettevõttele on omistatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid ISO 9001 ja 14001. Näiteks kasutab Harju Elekter Teletehnika pulbervärvimist, mis on ohutuim metalldetailide värvimisviis, ning eelistab tarnijaid, kes jagavad ettevõttega samu keskkonnahoiu põhimõtteid.

Töökeskkonnaspetsialisti sõnul on kvaliteedi- ja keskkonnateemad tihedalt seotud tööohutusega. „On selge, et metalliettevõttena peame tooted tegema sirged ja kriimustusteta, kuid samas peame oluliseks teha need ka ohutud. Näiteks toodete servad ei tohi olla teravad, kuna mõtleme oma ettevõttest kaugemale, et vigastada ei saaks koostajad ega toodete paigaldajad,“ rääkis ta, lisades, et töökeskkonna parendamise eesmärk on, et tootmistöötaja saaks maksimaalselt keskenduda tööprotsessile ja panustada klienditellimuste edukale  täitmisele.

Tootmisettevõtetes eeldatavat traditsioonilist liinitööd Harju Elekter Teletehnikas ei ole. Töö on ettevõttes korraldatud nii, et iga tootmistöötaja teeb oma operatsiooni iseseisvalt, mis tähendab, et töötaja saab ise valida, millal pause teha, et sundasendid ei muutuks organismi kahjustavaks. Nii on võimalik pärast partii valmimist istuval töötajal sirutada ja liigutada ning seisval töötajal istuda. Peale selle on operaatoritel töötoolid, et oleks võimalus ka istuda. Kummardamise vajaduse vähendamiseks kasutatakse reguleeritava kõrgusega aluseid, mida plaanitakse ka juurde soetada. „Sundasendeid ja -liigutusi ettevõttes peaaegu ei esine,“ leiab ettevõtet tunnustanud Tööinspektsioon. Hea Töökeskkonna tunnustuse eesmärk on tõsta esile ettevõtted, kus ohutu töötamine ning töötajate tervise hoidmine on au sees.

Autor: tooelu.ee

Foto: Harju Elekter Teletehnika

Tagasi
Viis S-i tõid Harju Elekter Teletehnikale parima töökeskkonna tunnustuse
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks