Avaleht / Uudised

Tööohutus ja töötervishoid tarneahelates

25.01.2013Ettevõtted tellivad alltöövõtjatelt tegevusi ja protsesse järjest enam. Ent kuidas mõjutab tarneahelate suurenev tähtsus töötingimusi? Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) uues aruandes heidetakse valgust tööohutusele ja -tervishoiule sellistes keerukates tarnijate ja teenuseosutajate võrgustikes.

Aruandes „Tööohutuse ja töötervishoiu edendamine tarneahelas” analüüsitakse sellealast kirjandust ning valitsuste poliitikat ja juhtumiuuringuid, et anda ülevaade sellest, kuidas saab tööohutust ja töötervishoidu tarneahelas juhtida ja edendada ning millised stiimulid ja vahendid on ettevõtetel olemas hea tööohutuse ja töötervishoiu tava toetamiseks oma tarnijate ja allhankijate seas.

Tööohutuse ja töötervishoiu edendamine tarneahelates on hea näide selle kohta, kuidas organisatsioonide koostööga saab töötajaid kaitsta – see on EU-OSHA praeguse tervislike töökohtade kampaania teema.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek sõnastab selle nii: „Meie kampaania „Ennetame riske üheskoos” põhineb ideel, et tööohutus ja töötervishoid ei ole üksnes mõne töötaja vastutusala, vaid et kõige turvalisemad töötingimused luuakse siis, kui kõik osalevad. Selle kohta pole paremat näidet kui olukord, kus ettevõtted teevad töötajate ohutuse tagamiseks koostööd oma tarneahelatega.”

Aruanne näitab, et ettevõtteid ajendavad tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes tarneahelatega koostööd tegema mitmesugused tegurid: lisaks turupõhistele ärilistele kaalutlustele ning jätkusuutlikkuse ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse tegevuskavadele mõjutavad ettevõtteid ka välised surved, nagu õiguslikud nõuded ning sidusrühmade, tarbija- ja muude surverühmade ootused. Kuigi valdkondade ja eri suurusega ettevõtete vahel esineb olulisi erinevusi, näitab aruanne, et edukad katsed mõjutada ettevõtteid edendama tööohutust ja töötervishoidu kogu tarneahelas hõlmavad tihtipeale eeskirjade ning turupõhiste meetmete ja algatuste ühendamist.

Ettevõtted, kes tahavad nõuda oma tarnijatelt kõrgete tööohutuse ja töötervishoiu standardite järgimist, peavad osalema alltöövõtjate kasutamise protsessi paljudes eri etappides alates turvaliste alltöövõtjate valimisest enne lepingu sõlmimist kuni järelevalveni töö teostamisel ning alltöövõtjate tööohutuse ja töötervishoiu tulemuste kontrollimiseni pärast lepingu lõppemist. Aruanne näitab, et kõige edukamad algatused hõlmavad mitmesuguste selliste lähenemisviiside kooskasutust, mis on kasuks keskkonnale ja esindavad sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist.

Aruandes rõhutatakse ohutustõendite kavade olulisust, eriti tarneahelas tööohutuse ja töötervishoiu edendamise vahendina: eri riiklike kavade juhtorganid juba uurivad, kuidas saaks vastu võtta ühise, kogu ELi hõlmava lähenemisviisi, mis aitaks teha koostööd alltö&oum l;võtjatega väljastpoolt Euroopat.

Lisaks alltöövõtjate kasutamise strateegiatele ja ohutustõendite kavadele käsitletakse aruandes ka teisi lähenemisviise, mida saab kasutada tööõnnetuste ja haiguste vähendamiseks tarneahelas ning mida võiks Euroopas laialdasemalt rakendada. Need lähenemisviisid keskenduvad sellistele küsimustele nagu lepinguliste kohustuste selgitamine, teabevahetuse parandamine, koostöö ja koolitus ning ühiste kontrollimenetluste kehtestamine.


Allikas: EU-OSHA

Tagasi
Tööohutus ja töötervishoid tarneahelates
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks