Avaleht / Uudised

Konsultant aitab ettevõtjal luua head töökeskkonda

30.12.2016


Tööinspektsioon hakkas 2015. aasta kevadel pakkuma tasuta töökeskkonna konsultatsioone, et anda nõu, kuidas töökeskkonda paremaks muuta. Konsultatsiooni teenus on vabatahtlik. Tööandja kutsub meid  ettevõttesse ise. Juhul, kui teenust spetsiaalselt pakume, peab ettevõte konsultandi kaasamisele nõusoleku andma.

Kuidas see protsess välja näeb, näeme järgneva kirjelduse põhjal. Konsultatsiooni kirjeldavad Tööinspektsiooni konsultant Mari-Liis Ivask ning konsulteeritava ettevõtte Pety City OÜ töökeskkonnaspetsialist Marge Kõiv.

Konsultant
Töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask

Pet City OÜ võttis meiega ise ühendust ning kutsus töökeskkonna konsultandi nõu andma. Eesmärk oli parendada ettevõtte töökeskkonda ja töökeskkonna korraldust.

Esimese konsultatsiooni hetkeks oli lemmikloomakeskus valmis ja avatud. Ettevõtte töökeskkonnaspetsialist Marge Kõiv võttis mind väga sõbralikult ja avatult vastu. Pet City soovib luua head töökeskkonda töötajatele, olla eeskujuks teistele ja pakkuda oma klientidele parimat teenust. Konsulteerimise käigus vaatasime esmalt ettevõtte tegelikku töökeskkonda – kauplust, ladu, hotelli ja salongi. Ühtlasi rääkisime töökorraldustest ning vaatasime olemasolevat dokumentatsiooni.

Alustavate ettevõtete puhul on arusaadav, et esineb teatud kitsaskohti. Leidisime konsultatsiooni käigus koos Margega võimalusi töökeskkonna parendamiseks. Näiteks laos oli võimalik kauba paigutuse muutmine ning märgistuste lisamine, esmaabivahendite asukoha märgistamine ja töökoha valgustuslahenduse ümberkujundamine. Lisaks rääkisime riskianalüüsi, ohutusjuhendite ja töötajate juhendamise ning tervisekontrollide teemal.

Külastuse käigus tõdesin, et ettevõte oli juba ise palju mõelnud, kuidas tööd ohutult ja sõbralikult töötajatele korraldada. Kaubanduses on tihti probleemiks, et töötajad ei saa tööajal istuda ja jalgu puhata. Pet City oli aga mõelnud töötajate soovidele ja vajadustele ning neil on võimalus tööajal istuda ja ka puhkepause teha. Töökohtade kujundusele ja töövahendite sobivusele oli mõeldud. Näiteks on pesuruumis spetsiaalsed reguleeritava kõrgusega lemmikloomade pesemise vannid, et vähendada töös esinevaid ebamugavaid tööasendeid.

Konsultatsiooni lõpuks esitasin oma soovitused ja ettepanekud ning Arutasime need Margega läbi. Lisaks koostasin vahetut pärast külastust kirjaliku konsultatsiooni kokkuvõtte. See aitab tööandjal minu soovituste ja ettepanekute põhjal tegutsema hakata. Marge soovil leppisime kokku ka uue konsulteerimise aja. Järgmisel külastusel vaatasime üle ettevõtte dokumentatsiooni. Näiteks riskianalüüsi, ohutusjuhendid ja töötajate juhendamise registreerimise. Uuel külastusel veendusin, et esimesel konsultatsioonil on olnud mõju. Ettevõttes oli soovitusi arvesse võetud ning probleemkohti lahendatud.

Konsultatsiooni käigus on meil ettevõtte ja töökeskkonnaspetsialistiga tekkinud hea kontakt ja usaldus. Mida avatum on ettevõte konsultandiga, seda paremini saab ta nõuga abiks olla. Näen, et ettevõte tõesti tegutseb hea töökeskkonna nimel ja minu nõuanded on ettevõtte jaoks kasulikud.

Konsulteeritav ettevõte Pet City
Pet City OÜ töökeskkonnaspetsialist Marge Kõiv

Pet City ambitsioonikad plaanid avada 50-60 kauplust üle Baltikumi eeldavad, et kõiki asju tehakse algusest peale õigesti. Tööinspektsiooni poolt ettevõtjatele pakutav konsultanditeenus on täpselt see, mida ettevõte vajas.

Otsustasime, et me ei osta töökeskkonna riskianalüüsi sisse, vaid viime selle ise läbi. Keegi ei tea paremini kui meie töötajad, mis ohud meid tööl varitsevad ja mille eest end kaitsta tuleb. Pet City kvaliteedijuhina sain pakkumise olla ka töökeskkonna spetsialist. Pidasin seda piisavalt huvitavaks väljakutseks ja võtsin pakkumise vastu. Varasemalt ei ole ma tööohutuse teemadega väga lähedalt kokku puutunud.

Head teenused

Olin eelnevalt kursis Tööinspektsiooni juristi nõuandeliiniga, kust saab alati kiiret ja asjatundlikku nõu. Jõudsingi Tööinspektsiooni pakutava võimaluseni kaasata tasuta spetsialist konsulteerima alustava ettevõtte loodavat töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi. Olen kuulnud, et mõni tunneb tööinspektsiooni ees hirmu, pidades asutust karistavaks. Minu arvates on tegu alusetu eelarvamusega, minu kogemused on vastupidised. Tööinspektsiooni pakutav avalik teenus on kvaliteetne, abistav ja nõuandev.  

Loomulikult on väga oluline töötajate suhtumine. Juba esmakohtumisel tekkis meil Tööinspektsiooni konsultandiga hea kontakt.

Eritähelepanu hotellile ja salongile

Konsultatsiooni puhul on parim, et sa viid ise kogu protsessi läbi. Alustasime konsultandiga täiesti algusest. Arutasime töökeskkonna teemad läbi ja koostasime tegevusplaani. Konsultatsiooni käigus kontrollisime nii töökeskkonda kui ka dokumentatsiooni. Muuhulgas vaatasime üle ka olemasolevad töötajate juhendamise kaardid ja tegime nendes konsultandi ettepanekul parandusi. Kõige suurem risk lemmikloomakeskuses on otseselt loomadega kokku puutuvatel töötajatel. Nende puhul on kõige suuremad nii füüsilise ründe kui ka bioloogilise ohu tegurid. Konsultant juhib välise spetsialistina tähelepanu võimalikele lisariskidele ning annab soovitusi tegevusteks, mis aitaks riske maandada. Pet City eesmärk on luua ohutu töökeskkond. Kõrgema riskiga töötajad on meil juba ka tööandja poolt kindlustatud.

Asjatundlik nõu tugevdab kindlustunnet, et liigume õiges suunas ja õiges ajagraafikus. Sihiks on saavutada tervislik ja ohutu töökeskkond, kus töötajad on kaitstud ja hoitud. Tööinspektsioonist oleme saanud head nõu töökeskkonna parendamiseks ning samuti infomaterjale töötajate teadlikkuse tõstmiseks.

Konsultatsiooni lisaväärtused

Konsultatsiooni teenuse abil on Pet City ressursse kokku hoidnud. Neid saab nüüd kasutada töökeskonna ja töötervishoiu arendamiseks. Konsultant on meid teavitanud teemakohastest seminaridest, kus kuuldud info aitab süsteemi ajakohasena hoida. Vähem tähtis ei ole ka valdkonnaspetsialistidega tutvumine, parimate praktikate kuulamine ja info jagamine oma ettevõttes.

Konsultant kaasata oli kindlasti hea mõte. Konsultatsioon aitab asju teha õigesti, hoiab kokku aega ja pakub tuge. Töökeskkonnas tuleb ette küsimusi, mida on hea lahendada oma ala spetsialistidega.

Pet City on ellu kutsutud tõstmaks loomapidamise kultuuri kõrgemale tasemele. Eesmärk eeldab, et kõik Pet City töötajad on hoitud, kasutavad ohutuid töövõtteid ja pakuvad lemmikloomadele maksimaalset hoolitsust.

Kuidas luua ettevõttes ohutu ja tervist toetav töökeskkond?

Kutsu oma ettevõttesse Tööinspektsiooni konsultant, kes annab nõu nii töökeskkonna kui vajaliku dokumentatsiooni kohta. Konsultanti võib kutsuda ka kindla töökeskkonna valdkonna konsulteerimisele.

Teenus on tööandjatele tasuta. Kui soovite kutsuda konsultanti oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile  ti@ti.ee

Allikas: Tööinspektsiooni Tööelu ajakiri nr 6 /detsember 2016

 

Tagasi
Konsultant aitab ettevõtjal luua head töökeskkonda
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks