Avaleht / Uudised

Kampaania juhib tähelepanu erivajadustega inimeste tööhõiveprobleemidele

17.01.2013MTÜ Abikäsi eestvedamisel hakatakse andma välja tunnusmärki „Töötame koos”, mida saavad taotleda ettevõtted, kes värbavad erivajadustega inimesi ja parandavad nende elujärge.

„Töötame koos“ tunnusmärk sümboliseerib tolerantsust ja hoolivust ning aitab esile tõsta neid ettevõtteid, kes näitavad toetust erivajadustega inimestele värvates neid tööle ning aitavad hoida ja arendada seeläbi nende elukvaliteeti.

Eestis elab 2011. aasta seisuga 89 400 inimest, kellele on määratud osaline või täielik töövõimetus. Neist 33 000 töötab ja 9800 otsib tööd. 46 600 on mitteaktiivsed, mis aga ei tähenda, et nad ei asuks võimaluse avanedes tööle. Isegi sajaprotsendilise töövõimetusega inimene võib olla täiesti suuteline töötama talle sobival töökohal.

Kui need erivajadusega inimesed leiaksid töökoha, siis lisaks nende elujärje paranemisele tooks tehtud töö riigile ja kohalikele omavalitsustele miinimumpalga puhul sisse miljoneid eurosid maksutulu.

Tunnusmärki saab taotleda tööandja, kes:

  • on positiivne ja avatud erivajadusega inimeste tööturule kaasamise osas;
  • annab tööd erivajadusega inimestele;
  • hoiab ja toetab puude saanud või töövõimetuks jäänud inimest töökollektiivis;
  • panustab sellesse, et värbamisel väärtustataks erivajadusega inimese kvalifikatsiooni ja hinnataks tema võimeid teiste kandidaatidega võrdsetel alustel.


Märgi avalik eksponeerimine aitab tõsta ka teiste tööandjate teadlikkust erivajadustega inimestest kui heast potentsiaalsest tööjõust ning julgustab neid tööturule kaasama.

Tunnusmärgi andmise otsustab komisjon, mis koosneb Sotsiaalministeeriumi, Tööandjate Keskliidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja MTÜ Abikäsi esindajatest.

Allikas: Töötamekoos.ee

 

 

Tagasi
Kampaania juhib tähelepanu erivajadustega inimeste tööhõiveprobleemidele
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks