Avaleht / Uudised

Hiiumaa töövaidlused 2012

14.01.2013Järjekordne kiire tööaasta on möödanikuks saanud ning paras aeg on heita pilk tehtule. Aasta  2012 üheks märksõnaks oli kindlasti „majanduse elavnemine“ ja seda võib öelda ka  töövaidluste kohta. Kui Lääne inspektsiooni Saaremaa töövaidluskomisjonile esitati 2011 aastal vaid 133 töövaidlusavaldust, siis möödunud aastal kasvas see arv 205-ni. Samasugust tõusu võib täheldada pea kõigis töövaidluskomisjonides üle vabariigi.

Rääkides konkreetsemalt Hiiumaast, kus Saaremaa töövaidluskomisjon lahendab töövaidlusi lisaks Saare- ja Raplamaale, siis siin on olukord jäänud suhteliselt stabiilseks. 2011. aastal oli töövaidluste koguarv 12 ning 2012. aastal 14. Komisjon käis Hiiumaal kokku kaheksal korral.

Analüüsides vaidluste temaatikat, tuleb tõdeda, et läbi aastate ei ole selles osas olulisi muudatusi toimunud. Valdav osa avaldustest, kokku üheksa, esitati maksmata oleva töötasu, haigusraha, komandeeringu päevaraha või lõpparvega seoses.

Kahel juhul vaidlustas töötaja töölepingu lõppemise, samuti kahel korral taotles töötaja töölepingu lõppenuks tunnistamist töövaidluskomisjoni poolt  töölepingu seaduse (TLS) § 91 lõige 2 alusel ning ühel juhul algatas töövaidluse tööandja, nõudega, tuvastada töötajapoolse töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisus TLS § 91 lõige 2 alusel.

Kolme vaidluse puhul oli töötaja täitnud oma tööülesandeid välisriigis.

Rahaliste nõuetega seoses hakkab Hiiumaa puhul silma see, et väga pikalt viivitatakse, enne kui pöördutakse töövaidluskomisjoni poole. Ühel juhul võttis töötaja lausa nii kaua hoogu, et tema nõuded tööandja vastu jõudsid juba aeguda ning sellest tulenevalt pidi komisjon jätma avalduse rahuldamata. Kahe avalduse puhul oli töötajal enne töövaidluskomisjoni pöördumist töötasu saamata mitmeid aastaid.

Töötasunõuded aeguvad vastavalt seadusele 3-aastase tähtaja möödumisel, arvates palgapäevale järgnevast päevast; muudele rahalistele nõuetele (puhkuseraha, komandeeringu päevaraha, haigusraha jne.) kehtib aga 4-kuuline aegumistähtaeg.

Töölepingu ülesütlemist vaidlustati põhjusel, et töötaja ei täitnud katseaja eesmärki ning teisel juhul osutus sobimatuks oma ametikohale ning kaotas tööandja usalduse. Mõlema vaidluse puhul tuvastas komisjon, et tööandja oli töölepingu erakorraliselt üles öelnud alusetult ning mõistis töötaja kasuks välja hüvitise.

Töölepingu ülesütlemist saab vaidlustada 30 kalendripäeva jooksul, arvates ülesütlemisavalduse saamisest.

Nende vaidluste puhul, kus töötaja ise oli töölepingu üles öelnud tööandjapoolsete lepingutingimuste rikkumiste tõttu, leidis komisjon ühel juhul, et ülesütlemine ei olnud põhjendatud ning tööl eping loeti lõppenuks korraliselt. Nimetatud vaidlusega seoses oli komisjoni pöördunud ka tööandja, kes nõudis töötajapoolse töölepingu erakorralise ülesütlemise tühiseks tunnistamist.

Teisel juhul ei olnud tööandja vastavasisulist nõuet esitanud, mistõttu jäi komisjonil üle vaid tõdeda, et leping on erakorraliselt lõppenud TLS § 91 lõige 2 alusel ning töötajal on õigus saada kompensatsiooni.

Lisainfo:
Evi Ustel-Hallimäe, Lääne inspektsiooni Saaremaa töövaidluskomisjoni juhataja
Telefon: 453 6943
E-kiri: evi.ustel-hallimae@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon 

 

Tagasi
Hiiumaa töövaidlused  2012
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks