Avaleht / Uudised

Märka head oma töökeskkonnas – Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!

18.08.2016


Alates 2009. aastast kogub ja levitab Tööinspektsioon töökeskkonna parimaid praktikaid ja häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Parimad praktikad on heaks eeskujuks ettevõtetele, kes sooviksid parandada oma töökeskkonda, kui endal ideid selleks napib.

Igal aastal hindab Tööinspektsiooni töötajatest moodustatud komisjon parimaid praktikaid ning tunnustab kolme parimat. Ootame edulugusid kõikidelt organisatsioonidelt, kes oma kogemust jagada soovivad. Kui olete oma ettevõttes viinud ellu innovaatilisi tegevusi töötaja ohutuse, tervise ja heaolu paremaks tagamiseks, siis andke sellest teada Tööinspektsiooni teabe peaspetsialistile Liisa Pröömile, liisa.proom@ti.ee, hiljemalt 30. septembriks!

Oma lahenduse tutvustamiseks palume kasutada parima praktika esitamise vormi, mille leiate Tööinspektsiooni kodulehelt.

Eeskujulike praktikate näidete paremaks leidmiseks on loodud temaatilised alamrubriigid, mis sisaldavad erinevaid töökeskkonna parimaid praktikaid:

1. Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll

Hõlmab häid kogemusi riskianalüüsi koostamisel, sisekontrolli korraldamisel ja kuidas nende küsimuste lahendamisel haaratakse kogu töökollektiivi. Siin on aktiivselt kaasa löönud töökeskkonnavolinikud, töökeskkonna nõukogud kui ka ettevõtte iga töötaja. Tähelepanu on pööratud juhtumitega „Peaaegu tööõnnetus”.  Töötaja, kes avastab, et esines olukord, kus oleks võinud toimuda tööõnnetus, täidab vastava aruande vormi. Aruandes kirjeldab ta sündmust järgmiselt: mida ta tegi; mis põhjustas ohtliku olukorra; milline oli tulemus; kuidas ta ennetasid tõsist õnnetust antud juhul; kuidas tulevikus ennetad sellist õnnetust (millised meetmed tuleks rakendada).

2. Juhendamine ja väljaõpe

Ettevõtted on siin suurt tähelepanu pööranud uute töötajate väljaõppe tõhustamisele, kuna enim õnnetusi juhtub äsja tööle tulnud töötajatega.

3. Isikukaitsevahendite kasutamine

Põhirõhk on pööratud isikukaitsevahendite valimisele, efektiivsemale kasutamisele jne.

4. Töötajate tervise kontroll

Parimad praktikad, millest on kasu töötajate tervisekontrolli korraldamisel ja töötajate tervisel.

5. Raskuste käsitsi teisaldamine

Raskuste käsitsi teisaldamine võib põhjustada:

- kuhjuvaid tervisehäireid, mille põhjuseks on pidevast tõstmisest tulenev luu-lihaskonna seisundi järkjärguline ja süvenev halvenemine, nt alaseljavalu;

- ägedaid traumasid, näiteks õnnetustes tekkinud haavad või luumurrud.

Seljavalu on Euroopa Liidus peamine tööga seotud tervisekaebus (23,8%) ja uutes liikmesriikides kaebab selle üle märkimisväärselt rohkem töötajaid (38,9%). Toodud praktikates on rakendatud tehnilisi kui ka korralduslikke abinõusid.

6. Terviseedendus

Kõik meetmed, mis tööandja on kasutusele võtnud töökohtadel ja olmes töökeskkonna tervislikumaks muutmises.

7. Tööstress ja sellega toimetulek

Tööstress on üks tõsisemaid tervise- ja ohutusprobleeme Euroopas. Iga neljas töötaja kannatab selle all ning uuringud näitavad, et 50–60% kõikidest töölt puudutud päevadest on seotud stressiga. See on äärmiselt kulukas nii inimeste endi kannatuste kui ka majandustulemuste halvenemise seisukohalt. Meetmed, millega on vähendatud tööstressi, ühildatud pere ja tööelu, meeskonna tunde loomine ühisüritustega.

8. Ergonoomia

Näited, mis seotud tööd kergendavate abivahendite kasutuselevõtuga. Samuti käsitletakse töökohtade sobivust töötajale.

9. Töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinike töökorraldus

Toodud näited, kuidas muuta töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogude tööd efektiivsemaks.

Või hoopis midagi muud

Loe lisaks Tööinspektsiooni kodulehelt.

Vaata ka Tööinspektsiooni parimate praktikate kogumikku!

Tagasi
Märka head oma töökeskkonnas – Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks