Avaleht / Uudised

Kas võin äikse ajal keelduda tööst elektroonikaseadmega?

11.08.2016


Postimehe Tarbija24 rubriigis on lugeja küsinud, kas äikese tõttu võib töötaja keelduda tööst arvutiga või mõne muu elektroonilise vahendiga.

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lg 5 punkt 4 annab töötajale õiguse keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule.

Elektriohutuse nõudeid silmas pidades tuleb äikese ajal elektriseadmed elektrivõrgust välja tõmmata, samuti eemaldada arvutilt internetijuhe. Ka arvuti kasutusjuhendid tuletavad sageli meelde, et vältida elektrilöögi võimalust, ei tohi äikese ajal ühendada juhtmeid arvuti külge või arvuti küljest lahti ega teha hooldus- ega ümberseadistustöid.

Lisatakse ka hoiatus: «Mitte kasutada arvutit äikese ajal, välja arvatud juhul, kui kõik juhtmed on elektritoite pistikupesast lahti ühendatud ja arvuti töötab akutoitel.»

Seega peab töötaja alati hindama olukorda ja lähtuma oma ohutusest ning kindlasti koheselt teavitama tööandjat, kui ei saa äikese tõttu tööd arvutiga või muu elektri- või elektroonilise seadmega jätkata. Seega ka äikese ajal jääb pidama töötaja ja tööandja vastastikkuse lojaalsuse, usalduse ja üksteise huvidega arvestamise kohustus.

Allikas: postimees.tarbija24.ee

Foto: Pixabay/Sethink

Tagasi
Kas võin äikse ajal keelduda tööst elektroonikaseadmega?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks