Avaleht / Uudised

Et kõik teelolijad jõuaksid tervelt koju

12.07.2016


Asudes pikemale bussireisile soovime kõik tervelt ja ühes tükis sihtkohta jõuda. Veelgi enam – me koguni eeldame seda. Märgates maantee veerel avariid, täname mõttes taevast, et see praegu meiega ei juhtnud.

Et mistahes reis oleks võimalikult turvaline ning eesmärgiga liiklusõnnetusi maksimaalselt ennetada, näevad nii meie riigi sisesed kui ka Euroopa Liidu määrustest tulenevad seadused ette sõidukijuhtidele normid nii sõidu- kui puhkeaja osas. Seda nii tööpäeva kui järjestikuse tööaja ehk sõidetud aja osas.

Sõiduaeg on üks paljudest juhi tööülesannetest, kuid see ei pruugi alati tööajaga võrduda. Nii peab näiteks Tartust laulupeolt bussitäit peolisi tagasi koju Kuressaarde sõidutav bussijuht pikalt reisilt naastes veel bussi parklasse viima ja ehk ka tankima.

AS GO Busi juhatuse liige Andrei Mändla kinnitab, et seadusega ettenähtud puhkepausidel on meie kõigi liiklusturvalisuse aspektist kriitiline kaal ning nendest üleastumine või vähene teadvustamine võib olla fataalsete tagajärgedega. Võrreldes veoautojuhtidega on bussijuhtidel väga suur vastutus – nemad vastutavad inimelude eest.

Võrreldes veoautojuhtidega on bussijuhtidel väga suur vastutus – nemad vastutavad inimelude eest.

Mändla sõnul on bussijuhtide teadlikkus tervise hoidmisest ja puhkusest, aga ka vastutusega seonduvast viimastel aastatel märgatavalt paranenud. „Usun, et meie ettevõttes on see püsinud suhteliselt samal tasandil vähemasti viimased viis aastat,“ märgib ta. „Iseendast üldiselt hoolitakse ega kiputa naljalt ülearu ära piinama. Pelgalt sooviga topelt tasu teenida ei minda enam naljalt väsinuna haltuurat tegema,“ sõnab Mändla ja lisab, et tõsi – ka tänasel päeval teevad mõned bussijuhid aeg-ajalt lisatööd öösel taksot sõites, ent taoline tegevus on selgelt vähemuses.

Varumeeste pink ei ole kuigi pikk

Ainsa ja otsese murena GO Busi bussijuhtide töökorralduses toob Mändla välja tellijate kiired plaanimuutused ja vajaduse haigestunud juhile kiirelt asendaja leida. „Viimasel ajal on klientide tellimustes tulnud palju muudatusi ja juhuvedusid, millega tuleb kiirelt kohaneda. Tihtipeale ei ole võimalik väga väikese etteteatamisajaga soovidele vastu tulla,“ räägib ta. „Kui siis veel mõni juht veel haigeks juhtub jääma, on korralik segadus, mille peame operatiivselt lahendama,“ selgitab Mändla. „Varumeeste pink ei ole meil just kuigi pikk,“ lisab ta mõtlikult.

Samas tahavad kõik inimesed, ka bussijuhid, Mändla sõnul aastaringselt tööd saada, ent turismile suunatud reiside puhul loetakse hooajaks periood maikuust septembrini.

Buss foori taga

Selleks, et tööaega puhkeajast eraldada, on sõidukitele paigaldatud tahhograafid. „Mõnedel juhtudel on juhtidel vajalik pauside ajal sõidukile paigaldatud tahhograaf ise käsitsi tööajalt puhkeajale lülitada ning mõnikord see unustatakse ära,“ sõnab ta.

Muret teeb juhtide vähene liikuvus

Veel teeb Mändlale aegajalt muret juhtide vähene liikuvus – ka puhkepause ei kiputa kuigi sageli liikumisele panustama. „Pigem istutakse need pausiajad lihtsalt maha,“ sõnab ta. Ideaaljuhul oleks tema sõnul tervisele ja keskendumisvõime taastamisele ilmselgelt parim end veidi liigutada, kuid samas ei suuda ettevõtte juhtkond ka kaugetel reisidel olevaid töötajaid distantsilt kuidagi mõjutada. „No regulaarne sportimine vabal ajal oleks juhtide puhul juba väga hea tase, praktikas on neid juhte siiski vähe. Nii jääb see enamasti juhi enda sisetunde küsimuseks, mil viisil ta eelistab puhata, dikteerida me seda kellelegi ei saa,“ sõnab Mändla.

Ühtejärge tohib juht ilma pausideta roolis olla neli ja pool tundi.

“Tegelikult jõuab selle ajaga näiteks peaaegu Tallinnast Riiga. Ent kui teel puhkepause ei tehta, tuleb juhil seisma jääda ja puhkepaus võtta äärelinnas veidi aega enne Riiga sissesõitu,” selgitab Mändla ja täpsustab, et tegelikkuses lepitakse reisi marsruut enne teeleasumist kas tellija või reisikorraldajaga täpselt kokku ning üldjuhul arvestatakse puhkepausid kavandatava programmi sisse.

Et juht saaks vajalikul määral taastuda, selleks on ette nähtud puhkepausi minimaalne pikkus 15 minutit. “Ja ega bussitäie rahvaga alla selle välja ei mängigi,” lisab Mändla.

Veel on Mändla sõnul küllatki sageli ette tulev stsenaarium, et ettevõtte reisile tellitud bussiga tahetakse vastu ööd seltskonnaga restorani minna. “Kui siis juht seda tegemast keeldub, on paljudele šokk suur – me ju tellisime bussi, kuis siis nüüd ei saa,” kirjeldab Mändla. Ent tegelikkuses on põhjus juhi öises puhkeajas – enne uut starti peab juhi öine puhkus, ehk aeg mil buss ei tohi liikuda, jääma vähemalt 11 tunni pikkuseks. “Vaid paaril korral nädalas on õigus teha erandeid, lühima puhkeajaga üheksa tundi,” selgitab ta.

Pikematel reisidel on bussijuhte kaks ning sellisel juhul tohib bussi maksimaalne sõiduaeg ööpäevas jääda 20 tunni pikkuseks. “Mõlemad juhid peavad saama öösel puhata vähemalt 9 tundi,” täpsustab Mändla.

Tööinspektsiooni kommentaar

Jüri Milov, Tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja

Jüri Milov, Tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja

Sõidukijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaja osas on esinenud rikkumisi pea igas külastatud sõitjateveo ettevõttes. Kõige sagedasemad on olnud rikkumised ööpäevaste ja iganädalaste puhkeaegade ning pärast 4,5-tunnist sõiduperioodi nõutava pausi osas. Bussijuhtide õlul on suur vastutus, on väga oluline pidada kinni selles ametis töötavate inimeste puhkusenõuetest, sest nemad vastutavad inimelude eest. Väsinud bussijuht on ohtlik nii resijatele kui ka liiklusele.

Enamus avastatud rikkumistest on tehtud töö- ja puhkeajast ja inimressursi arvelt. Tööandjad ei ole kasutanud asendusjuhte, mistõttu on bussijuhid teinud lisatööpäevi. Rikkumisi on esinenud ka tellimusvedude puhul, kus töö- ja puhkeaja rikkumine on olnud juba algusest peale sisse kirjutatud.

Oleme leidnud, liinigraafikuid, mis on koostatud selliselt, et juhtidel puudub võimalus lõuna ajal isegi 30 minutit puhata. Või siis venivad päevad nii pikaks, et tööpäev lõpetatakse juba puhkeaja arvelt.

Samuti oleme näinud bussijuhte, kes ise töö- ja puhkeaja nõudeid rikuvad ning esineb ka sõidumeeriku kasutamine nõuete rikkumisi. Märganud oleme ka bussijuhtide vähest juhendamist sõitjateveo ettevõtjate poolt.

Nii ettevõtjad, reisijateveo korraldajad, dispetšerid kui ka veo tellijad peavad tagama, et bussijuhtide tööaeg ei läheks vastuollu töö- ja puhkeaja seadusest tulenevate nõuetega.

Kokkuvõtteks, tuletame kindlasti meelde, et oluline on sõidukis kinni pidada ohutusnõuetest. Turvavöö kinnitamata jätmine võib kaasa tuua kurbi tagajärgi. Turvavöö peaksid kinnitama ka bussis või sõidukis viibivad reisijad. Kõikidel juhtidel oleks paslik seda enne reisi algust ka meelde tuletada. Täidetud peavad olema ka kõik muud ohutusnõuded. Tööinspektsioon soovib kõikdele turvalist liiklemist.  

Autor: tooelu.ee

Fotod: ScanPix/Sille Annuk ja Peeter Kümmel; Tööinspektsioon 

Tagasi
Et kõik teelolijad jõuaksid tervelt koju
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks