Avaleht / Uudised

Tööohutuse ja töötervishoiu väljakutse mikro- ja väikeettevõtetes: mida saab teha?

05.07.2016


Mitmel põhjusel on tööõnnetuste ja kutsehaiguste risk Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes suurem kui suuremates ettevõtetes. EU-OSHA käivitas ettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks projekti, mille eesmärk on tuvastada põhimõtete, strateegiate ja praktiliste lahenduste edutegurid. Projekti esimese etapi tulemused on ilmunud ja neid arutati sidusrühmade seminaril.

EU-OSHA korraldas Brüsselis 28. juunil kõrgetasemelise poliitikaseminari „Euroopa mikro- ja väikeettevõtted: kuidas tagada, et need töökohad on ohutud, tervislikud ja tootlikud?“, kus osalesid Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindajad, sotsiaalpartnerid ning muud olulised sidusrühmad ja teaduseksperdid. Aruteludes keskenduti küsimusele, kuidas tagada mikro- ja väikeettevõtetes töötavate miljonite Euroopa kodanike tervist, ohutust ja heaolu ning toetada mikro- ja väikeettevõtete rolli majanduses.

Kuigi ligi 99% Euroopa ettevõtetest on mikro- ja väikeettevõtted ning neis töötab peaaegu pool Euroopa tööjõust, andes Euroopa majandusse olulise panuse, ei ole neist suur osa tööohutust ja töötervishoidu piisavalt korraldanud, mistõttu on töötajate ohutus ja tervis sageli vähe kaitstud.

Uuringu ESENER-2 tulemused näitavad, et korrapäraselt ei analüüsi riske 30% mikro- ja väikeettevõtetest, kuid ainult 3% vähemalt 250 töötajaga ettevõtetest. Lisaks arvab nendest mikro- ja väikeettevõtetest, kes riskianalüüse ei tee, üle 80%, et „me juba teame riske ja ohte“ või „suuri probleeme ei ole“.

Aruandes märgitakse, et Eurostati andmetel toimus aastail 2008–2012 hukkunutega õnnetusi kõige rohkem kuni 50 töötajaga ettevõtetes. Üldiselt selgub aruandest, et kirjanduses on palju tõendeid, et mikro- ja väikeettevõtete olukord seoses töötingimustega ja tööga seotud tervisemõjudega on halb.

Miks peavad need ettevõtted tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist liiga raskeks? Aruandes nimetatakse mitut tegurit, näiteks vähe võimalusi investeerida tööohutuse ja töötervishoiu taristusse; omanikest juhid teavad vähe tööohutusest ja töötervishoiust ning asjakohastest õigusaktidest; piiratud suutlikkus juhtida tegevust süstemaatiliselt; ning hoiakud ja prioriteedid, mis lähtuvad vähestest vahenditest ja ettevõtte majandusliku püsimise vajadusest ning kus tööohutust ja töötervishoidu ei peeta oluliseks. Aruande tulemused näitavad ka suuri lünki selles, mida praegu teatakse mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu toetamisstrateegiate ja sekkumismeetmete tõhususe kohta. Projekti tulemuste avaldamine jätkub kahe aasta jooksul, keskendudes mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parema korralduse edukatele põhimõtetele, strateegiatele ja praktilistele lahendustele.

Olemas on mitmesugused vahendid ja ressursid, mis aitavad mikro- ja väikeettevõtetel neid takistusi ületada. EU-OSHA välja töötatud veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA)  keskendub konkreetselt mikro- ja väikeettevõtetele, seda saab kasutada interneti kaudu tasuta ja lihtsalt ning sellega saab riske hinnata mõne lihtsa etapiga. Kokku on 16 riigi jaoks või Euroopa Liidu tasandil olemas 99 vahendit (ja mitu on väljatöötamisel), mis hõlmavad paljusid valdkondi. Ka koos kampaaniatega „Tervislikud töökohad – vähem stressi“  ja „Tervislikud töökohad sõltumata east“  koostatud e-juhendid sisaldavad palju konkreetselt mikro- ja väikeettevõtetele suunatud teavet ja nõuandeid tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise kohta.

Vaata lisaks:

Allikas: EU-OSHA

Tagasi
Tööohutuse ja töötervishoiu väljakutse mikro- ja väikeettevõtetes: mida saab teha?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks