Avaleht / Uudised

EU-OSHA 2015. aasta aruanne: muutuste ning kaasnevate riskide ja probleemidega kohanemine

15.06.2016


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri möödunud aasta peamisteks märksõnadeks olid järjest konkurentsipõhisemaks ning tehnolooogiapõhisemaks muutuvad töökohad ning tööturul toimuvate muutustega kohanemine. 2015. aastat kokuvõtvast aruandest selgus ka, et Euroopas tervikuna tekitavad enim töökeskkonnas probleeme psühhosotsiaalsed ohutegurid ning   luu- ja lihaskonna vaevustega seotud riskid.

2015. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) jaoks sündmusterohke aasta. 2015. aastat iseloomustas töömaailmas asetleidvate muutuste prognoosimine ja nendega kohanemine ning sellistest muutustest tingitud riskide ja probleemide ennetamine. Ühtlasi lõppes sel aastal EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“.

„Üha enam tehakse tööd väljaspool traditsioonilisi töökohti, töökohad muutuvad järjest konkurentsipõhisemaks ja tehnoloogia areneb kiiresti. Samas vananeb demograafiliste muutuste tõttu Euroopa tööjõud. Seepärast on tähtis, et me suudaksime selliste muutustega kohaneda ja teha koostööd parimate võimalike tulemuste saavutamiseks. Seda arvesse võttes avaldas EU-OSHA 2015. aastal eksperdihinnanguid sisaldavad artiklid kolme uue ja tekkiva riski ning nende mõju kohta töötervishoiule ja tööohutusele: rahvahange, töövõimekust parandavad ravimid ja robootika“, rääkis EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek.

2015. aasta oli oluline EU-OSHA ühe suurprojekti, uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) jaoks. ESENER-2 tulemused näitavad, et kõige laiemalt on Euroopa töökohtadel levinud psühhosotsiaalsed riskid (nt Euroopa töökohtadest 58% jaoks on riskitegur probleemsed kliendid) ning luu- ja lihaskonna vaevustega seotud riskid (nt 56% vastajaid teatas väsitavatest või valusatest tööasenditest). Ühtlasi toob ESENER-2 välja riskihindamise tähtsuse riskide ohjamisel. Nende tulemustega on nüüd võimalik hõlpsalt tutvuda, kasutades EU-OSHA uut interaktiivset uuringu tulemustabelit.

Septembris tutvustati poliitikakujundajatele, tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistidele ning sotsiaalpartnerite esindajatele Brüsselis EU-OSHA eakamaid töötajaid käsitleva pilootprojekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“ peamisi tulemusi. Konverentsi aruteludes keskenduti vananemisele, tööohutusele ja töötervishoiule ning soole, samuti rehabilitatsiooni ja tööle naasmise süsteemidele.

EU-OSHA veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekti hindamise tulemused näitasid, et sidusrühmad on projekti arenguga väga rahul. 2015. aasta lõpu seisuga oli OiRA vahendite koguarv 86 ning arendati veel 30 vahendit. Samuti võeti kasutusele uus kasutajaliides OiRA 2.0, mille eesmärk on parandada kasutajasõbralikkust. Aastalõpu rõõmsa sündmusena anti novembris OiRA projektile Euroopa avaliku sektori auhinna raames parima tava tunnistus.

Novembris korraldati kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“  lõpu tähistamiseks Bilbaos tervislike töökohtade alane tippkohtumine, mis oli pühendatud dr Eusebio Rial Gonzáleze (1966–2014) mälestusele. Tippkohtumisel osales muu hulgas üle 300 tööohutuse ja töötervishoiu spetsialisti, poliitikanõustaja ja otsusetegija.

Lisaks võeti 2015. aastal kasutusele EU-OSHA organisatsiooni uus veebileht ja uuendatud Napo veebileht. Värske väljanägemisega lehtedel on lihtsam navigeerida ja neid saab kasutada mobiilseadmetes.

Lingid

Allikas: EU-OSHA

Tagasi
EU-OSHA 2015. aasta aruanne: muutuste ning kaasnevate riskide ja probleemidega kohanemine
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks