Avaleht / Uudised

Tööminutid: noorte ja alaealiste töötamine

24.05.2016


Alalealiste ja noorte töötamisega seonduvatest nõuetest tuli juttu 23. mai Tööminutite saates.

Noored on töökohal rohkem ohustatud kui suurema elu- ja töökogemusega täiskasvanud. Nad on sageli ka riskialtimad võrreldes täiskasvanutega, kuid seejuures jätab soovida teadlikkus ohutegurite mõjust. Seepärast on nende osas seatud ka suuremad piirangud ning nende tööle võtmiseks sobib ainult tööleping, sest lapse kui piiratud teovõimega isikuga ei saa sõlmida käsundus- või töövõtulepingut, mis eeldab iseseisvat vastutust osutatud teenuse eest.

Praegu kehtiva töölepingu seaduse kohaselt ei tohi tööandja üldreeglina alla 15-aastase või koolikohustusliku alaealisega töölepingut sõlmida ega teda tööle lubada. Siiski on mõned erandid, mil tööd võib teha ka 7 kuni 14-aastane laps.

Alaealise tööle lubamine seotud eelkõige tema vanuse ja koolikohustusega. Olgu täpsustatud, et koolikohustuslik on alaealine kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

7–12-aastasel lapsel on lubatud teha ainult kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal. Näiteks jagada reklaamlehti või osaleda etenduses näitlejana. Kindlasti ei sobi sellisele väiksele lapsele aga ajalehe pakiga liiklusrohkel tänaval müügitöö tegemine või jäätisekastiga mitmeid tunde rannas müügitöö tegemine.

13–14-aastastel alaealistel ja 15–16-aastastel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha ka muud kerget tööd, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pungutust.

Näiteks sobivad põllumajandustöödest marjade või puuviljade korjamine; kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetamine kaubandus-ja teenindusettevõtetes, kui sellega ei kaasne raskuste käsitsi teisaldamist; laudade katmine teenindusettevõtetes, kui sellega ei kaasne kokkupuude alkoholi- ja/või tubakatoodetega. Sobib ka käsitöö, töötamine asjaajajana ning puhastus- ja koristustööd, kus ei esine kokkupuudet noore tervist ohustavate teguritega.

Alaealine, kes on 15–17-aastane ja ei ole koolikohustuslik, võib kergetele töödele lisaks teha töid, mis ei ole keelatud, ehk mis ei ohusta noore tervist. Tööandja peab suutma enne noore tööle lubamist tuvastada töökeskkonna ohutegurid ja hindama riske.

Mida peaksid aga teadma lapsevanemad ja tööandjad noorte ja alealiste töötamisest? Kui noorelt ja millistel tingimustel tohivad lapsed tööd teha? Mis tingimustel saab alaealisega sõlmida töölepingut? Kuulake värskeid Tööminutietid ning olge kindlad, et noored ja alaealised töötavad seaduslikult ning ennast ohtu seadmata.  

Allikas: Kuku raadio

Alaealiste töötamisest on võimalik lugeda ka Tööelu portaali tööandja, tööturule siseneja ja lapsevanema rolli alt.

Tagasi
Tööminutid: noorte ja alaealiste töötamine
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks