Avaleht / Uudised

Eesti keskendub Euroopa Nõukogu eesistumisel laste õigustele ning soolisele võrdõiguslikkusele

20.05.2016


Euroopa Nõukogu eesistumise perioodil on Eesti valinud oma prioriteetideks laste õigused, soolise võrdõiguslikkuse ning inimõigused ja õigusriigi internetis. 

Eesistumise üks eesmärk on edendada laste õigusi ja kaasata lapsi rohkem ühiskonda, keskendudes kolmele põhiteemale: laste suurem kaasamine ja osalus otsustusprotsessides, laste õigused digitaalses keskkonnas ning lapsed migratsioonikriisis. „Digitaalmaailm loob tohutu potentsiaali nii lastele kui riigile tervikuna ning Eestil on siinkohal teiste riikidega palju jagada,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Samas tuleb üheskoos tegeleda ka sellega kaasnevate ohtude ennetamisega.“

Teine oluline teema eesistumise ajal on soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Koostöös Euroopa Nõukoguga korraldatakse suvel Tallinnas kõrgetasemeline konverents, kus võetakse kokku Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia senised tegevused ning hinnatakse nende laiemat mõju. Euroopa Nõukogu on oma soolise võrdõiguslikkuse strateegias seadnud viis eesmärki: soostereotüüpide ja seksismi vähendamine, naistevastase vägivalla ennetamine ja tõkestamine, naistele võrdse juurde pääsu tagamine õigusmõistmisele, soolise tasakaalu suurendamine poliitikas ning meeste ja naiste erinevate vajadustega arvestamine kõigis poliitikavaldkondades.

Eesti on Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistuja 18. maist kuni 22. novembrini 2016. Eesistumise täpsema ajakava leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Allikas: Sotsiaalministeerium

 

Tagasi
Eesti keskendub Euroopa Nõukogu eesistumisel laste õigustele ning soolisele võrdõiguslikkusele
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks