Avaleht / Uudised

Kuidas kaitsta hingamisteid aurude või lenduvate osakeste eest töökeskkonnas?

12.05.2016


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

27-aastane Sander (nimi muudetud) oli töötanud ettevõttes trükkali ametikohal mõned päevad vähem kui üks kuu. Igapäevaselt kasutas ta lahjendatud lämmastikhappe lahust. Ühel järjekordsel hommikul võttis ta 5liitrise kanistri kontsentreeritud lämmastikhapet ning valas tõmbekapis happe lahjendamiseks ettenähtud kaussi. Veidi hiljem tundis ta ennast halvasti ning läks väliterritooriumile värske õhu kätte. Seejärel palus ta töökaaslastel kutsuda kiirabi, kes toimetes Sandri  erakorralise meditsiini osakonda. Seal tuvastati happeaurudest tingitud hingamisteede raske tervisekahjustus.

Miks juhtus?

Kontsentreeritud lämmastikhappe aurud tekitavad sissehingamisel hingamisteedes ärritust ja raskematel juhtudel tugevat söövitust. Happe käitlemiseks ja tervisekahjustuse vältimiseks ei olnud tõmbekapi ventilatsioonisüsteem sisse lülitatud ning töötajale ei olnud väljastatud hingamisteede isikukaitsevahendeid. Happeaurude sisaldus sissehingatavas õhus ületas peagi piirnormi ning töötaja sai tervisekahjustuse. Töötajat oli töötervishoiu- ja tööohutusalaselt vaid suuliselt juhendatud ning ohutust tagavate töövõtete rakendamiseks ei olnud väljaõpet korraldatud. Kui ventilatsioonisüsteem oleks sisse lülitatud, ei oleks ilmselt happeaurude sisaldus sissehingatavas õhus piirnormi ületanud.

Kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida?

Töötaja elu ega tervist ei või ohustada lenduvad ohtlikud ained. Enne ohtlike kemikaalide kasutuselevõtmist tuleb tööandjal korraldada töökeskkonna riskianalüüs ja rakendada sobivad ohutusmeetmed. Töökoha riskianalüüsi käigus mõõdetakse töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust ja võrreldakse neid piirnormidega ning hinnatakse võimaliku terviseriski suurust, olemust ja kestust. Tulemuste alusel määratakse ohutusabinõud ja nende rakendamise kord.

Kui ohtlike kemikaalide sisaldus töökeskkonna õhus ületab piirnormi ja seda ei ole võimalik vähendada näiteks ohutumate ainete kasutuselevõtmisega, tuleb töötaja tervisekahjustuse vältimiseks tööruum ja töötamiskohad varustada väljatõmbeventilatsiooniga või seda täiustada. Auruvate hapete käitlemisel ettenähtud tõmbekapis tuleb kaitseekraani avaus reguleerida võimalikult väikeseks ja ventilatsioonisüsteem tuleb sisse lülitada. 

Kui väljatõmbeventilatsiooniga või muude abinõudega ei ole võimalik ohtlike kemikaalide sisaldust vähendada, tuleb anda töötajale sobivad hingamisteede isikukaitsevahendid, korraldada töötajatele nende kasutamise väljaõpe ning jälgida nende kasutamist. Hingamisteede kaitseks lämmastikhappe aurude eest kasutatakse pool- või täismaski filtritüübiga B või E.

Tööandja peab tagama, et töötajad on teadlikud tööl kasutatavate ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide võimalikust mõjust tervisele, toime vähendamiseks kasutatavatest asjakohastest isikukaitsevahenditest ja riskianalüüsi tulemustest. Teadlik töötaja kasutab ohutuid töövõtteid, märkab ohtlikke olukordasid ning nõuab tööandjalt abinõude rakendamist.

Tagasi
Kuidas kaitsta hingamisteid aurude või lenduvate osakeste eest töökeskkonnas?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks