Avaleht / Uudised

Tööminutid: palgalõhe

12.04.2016


Sel nädalal täpsemalt 13. aprillil tähistatakse võrdse palga päeva. Palgalõhest rääkis ka Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu värskes Tööminutite saates. 

Võrdse palga päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust soolise palgalõhe olemusest, selle mõjust ja tagajärgedest, aga ka leida võimalikke lahendusi hoiakute ja olukorra muutmiseks.

Paljudes riikides on naiste keskmine tunnipalk oma meeskolleegide omast tunduvalt väiksem. See palgavahe võib varieeruda 10-40% ulatuses, kui võrrelda ja keskmine võtta kogu tööealisest elanikkonnast jaotatuna kahe soo vahel. Ametlikult on need erinevused põhjendatud, kuid ei ole alati ausad.

Mõnel elukutsel mõnes riigis juhtub, et naised teenivad rohkem kui nende meeskolleegid. Nendel naistel on üldiselt sama või parem haridus, nad töötavad täiskohaga ning neil on olnud võimalus oma palga osas läbi rääkida. Need väga eneseteadlikud, tänapäevased naised on (peamiselt) üsna noored. Nad on (veel) erandlikud. Ei ole ühtegi riiki, kus iga vanusegrupi naised süstemaatiliselt teeniksid meestest rohkem.

Võimul oleva valitsuse koalitsioonileppes on muuhulgas kirjas, et palgalõhega võitlemiseks antakse Tööinspektsioonile kontrolli õigus ehk võimalus kontrolliga igas ettevõttes palgalõhe olemasolu ja välja selgitada selle põhjused ning vajadusel sekkuda järelevalvemeetmetega.

Kehtiva seaduse kohaselt sellist võimalust veel ei ole, kuid samas on igal tööandjal endal võimalik soovi ja tahtmise korral oma ettevõttes või asutuses siiski sama tööd tegevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine, ka töötasu osas tagada.

Töölepingu seaduse § 3-gi sätestab selgelt ja üheselt mõistetavalt, et tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele.

Ehk seadus paneb küll kohustuse, kui mitte alati ei peeta selle kohustuse täitmist oluliseks. Oluliseks aga ei peeta eelkõige seetõttu, et selle murega keegi ei pöördu, järelikult selle teemaga tegelema ei pea, vähemalt veel mitte.

Palgalõhe olemasolu väljaselgitamine ja sellega tegelemine on aga siiski väga oluline, sest see mõjutab sotsiaalkaitsesüsteemi vahendusel nii mitmesuguseid sotsiaaltoetusi kui ka tulevikus saadavaid pensione. Praegune ebavõrdsus mõjutab seega meeste ja naiste sissetulekuid ka pikemas plaanis ehk täna madalamat töötasu saav naine on tulevikus madalama pensioniga võrreldes sama tööd teinud mehega.

Täpsemalt saab võimalikest palgalõhe tekkimise põhjustest ning soovitustest tööandjale palgalõhe vältimiseks kuulata sel nädalal eetris olnud Tööminutite saates

Allikas: Kuku raadio

Foto: SXC/Sergio Roberto Bichara

 

Tagasi
Tööminutid: palgalõhe
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks