Avaleht / Uudised

Keemiliste ainetega seonduvaid terviseriske tuleb teadvustada

07.04.2016


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

22-aastane Kaimar töötas kauba komplekteerijana laohoones. Väljastus-komplekteerimisruumi sisenedes tundis ta ammoniaagile iseloomulikku lõhna, kuid leket ei tuvastanud. Ta teatas sellest tööjuhile ja asus kõrvalruumis kaupa komplekteerima. Peale kolmveerandtunnist töötamist teisaldas Kaimar kauba väljastus-komplekteerimisruumi, kus oli nüüd tugev ammoniaagi lõhn ja näha oli lekkimist külmutusseadme aurustist ja loiku põrandal. Ta teavitas olukorrast uuesti tööjuhti, kes omakorda teavitas hooldusjuhti. Viimase korraldusel asusid ammoniaagi leket kõrvaldama selleks ettenähtud töötajad. Ruumi tuulutamiseks avati koheselt väljastus-komplekteerimisruumi uksed. Kaimar suundus kaupa komplekteerima kõrvalruumi, kus ammoniaagi lõhna ei olnud. Poolteist tundi peale lekke avastamist teatas tööjuht Kaimarile, et ta võib koju sõita, sest lekke kõrvaldamine võtab oodatust kauem aega. Koju sõitmisel tundis Kaimar ennast halvasti, pöördus tagasi ettevõtte parklasse ning kutsus kiirabi. Kaimar toimetati erakorralise meditsiini osakonda, kus tuvastati hingamisteede kahjustused ja mürgistus. Ravi järgselt Kaimar taastus ning suunati kodusele ravile.

Miks juhtus?

Gaasilise ammoniaagi sissehingamine põhjustab limaskestade kahjustusi, hingamisraskusi ning kopsukahjustusi. Ammoniaak on väga mürgine. Kergemal juhul pääseb kannatanu kõrvalnähtudega, milleks on kõhuvalu, seedehäired või ebamugavustunne. Töötaja viibis töökeskkonnas, kus ammoniaagi ja õhu segu sissehingamine põhjustas töötamise ajal tervisekahjustuse. 

Kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida?

Laos on jaheda õhu tekitamiseks kasutusel ammoniaaki sisaldavad jahutusseadmed. Ammoniaagileke toimus aurusti reguleerimise ventiili tihendi vahelt. Ventiiliga reguleeritakse aurustisse suunduva ammoniaagi kogust süsteemi täitmise käigus. Peale täitmist reguleerimisvajadus puudub.

Töötajaid tuleb teavitada ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest. Komplekteerijatele ettenähtud juhendamine ja väljaõpe ei hõlmanud tegevusi ammoniaaki sisaldavate jahutusseadmete rikke või avarii korral ning teavet ammoniaagi kahjulikust mõjust tervisele. Ettenähtud väljaõppe olid saanud teised töötajad ja juhid ning olemas olid ka vastavasisulised juhised ohuolukorras käitumiseks. Paraku tööde juhid ei mõistnud olukorra tõsidust ning ei andnud üheselt mõistetavaid korraldusi ohualast lahkumiseks.    

Jahutusseadmetes tuleb kaaluda mürgise ammoniaagi asendamist vähemohtliku freooniga. Külmutusagensi lekkest tingitud tervisekahjustuste vältimiseks varustatakse jahutussüsteemid vastavate anduritega, mis annavad lubatud kontsentratsiooni ületamisest märku. Inimene ei pruugi tajuda külmutusagensi lõhna või on haistmistaju kohanenud.

Vaata lisaks keemiliste ohutegurite teemalehte Tööelu portaalist.

Tagasi
Keemiliste ainetega seonduvaid terviseriske tuleb teadvustada
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks