Avaleht / Uudised

Missugused töötervishoiu ja -ohutuse nõuded kehtivad „looduskontorile”?

28.12.2012
Üha rohkem on inimesi, kes mitte ei tööta kontoris selle sõna kõige traditsioonilisemas mõttes, vaid kelle tööpaik asub hoopis kodus, kohvikus või lausa looduses. Kuidas aga peaks tegema näiteks riskianalüüsi, kui kogu kollektiiv teeb tööd metsas või rannas või missugused tööohutuse nõuded kehtivad niinimetatud looduskontorile? 

Sõltumata sellest, kus ja mil moel tehakse tööd, tuleb rakendada alati Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määruse nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” põhimõtteid. Muidugi tuleb „looduskontori” puhul kõrvale jätta need nõuded, kus on kirjeldatud kohustuslikke tingimusi siseruumides töötamiseks, kuid muus osas erinevusi ei ole. Kindlasti peab arvestama juba eespool nimetatud määruse § 11 lõigetes 2 ja 3 toodud nõudeid – töötajaid tuleb kaitsta ilmastikumõjude eest ning välitöö peab olema korraldatud nii, et õnnetusjuhtumi korral saaks töötajat võimalikult kiiresti aidata. 

Olenemata tööst või töötamise kohast on ikkagi keegi tööandja ja keegi töötaja ning pidades silmas töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, kehtivad nii tööandjale kui ka töötajale töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud kohustused ja õigused (vastavalt § 13 ja § 14). Järelikult on tööandja kohustus koostada ja kinnitada ohutusjuhend või -juhendid tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta. Seejärel tuleb seda juhendit ka töötajatele tutvustada ning registreerida vastav juhendamine. Olgu öeldud, et juhendamise korra sätestavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 12 ja 14 ning sotsiaalministri 14.12.2000 määruse nr 27 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” 3. peatükk.

Ohutusjuhend peaks kirjeldama kõiki töötajate tegevusi ning nendega seotud ohtusid, mis võivad põhjustada tööõnnetuse või tööga seotud haigestumise. Lisaks peab ohutusjuhend andma juhised ohutute ja õigete töövõtete tagamiseks, isikukaitsevahendite kasutamiseks, tervisekahjustuste 
ja õnnetusjuhtumite vältimiseks. Ohutusjuhend võiks sisaldada järgmist: tööga seotud ohtude kirjeldus, tegevused enne töö alustamist, lubatud või lubamatud tegevused tööajal, käitumine õnnetuse korral ning juhised töö lõpetamiseks. 

Mis puudutab „looduskontorile” riskianalüüsi tegemist, siis sellegi puhul pole seaduse seisukohast vahet, kus tööd tehakse – vastavad nõuded on igal juhul kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Kü ;ll peab näiteks rannas või metsas töötamise puhul riskianalüüsis kindlasti kajastuma hinnang välistingimustes tööle (erinevad ilmastikutingimused), bioloogilistele ohuteguritele (sääsed, herilased, puugid jm), tööasendile, valgustustingimuste muutustele ning ootamatutele ohuolukordadele (olgu selleks või äkitselt vallanduv äike). 

Ka ebatraditsiooniliste töökohtade, sealhulgas „looduskontori” puhul tuleb arvestada, et sealseid töötingimusi võib Tööinspektsioon kontrollida ning sel puhul vaadeldakse töökeskkonda sarnaselt mistahes muudele välitöödele.

Autor: Silja Soon, Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist
 
 
 
Tagasi
Missugused töötervishoiu ja -ohutuse nõuded kehtivad  „looduskontorile”?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks