Avaleht / Uudised

Euroopa Komisjon soovib lähetatud töötajatele kohalikega võrdset palka

Euroopa Komisjon on välja töötanud ettepanekud nn lähetatud töötajate direktiivi (96/71/EÜ) muutmiseks, millega soovitakse tagada lähetatud töötajatele samasugused töötingimused nagu siseriiklikele töötajatele, sealhulgas töötasu suurus.  

Muudatuste eesmärk on aidata kaasa ühtse turu paremale toimimisele, tagades lähetatud töötajatele õiglased palgatingimused, teatas kaubandus-tööstuskoda.

Kui praeguse korra kohaselt tuleb maksta lähetatud töötajale sihtkohariigis kehtivat miinimumpalka, siis komisjoni kavandatavate muudatuste järgi peab igasuguste tasude ja hüvitiste maksmisel järgima sihtriigis levinud tava. See tähendab muu hulgas seda, et kui mõnes valdkonnas on kollektiivlepinguga kokku lepitud keskmine palk, siis tuleks seda maksta ka sama valdkonna lähetatud töötajale.

Ettepanekud mõjutavad kõiki tööandjaid, kes lähetavad oma töötajaid teistesse liikmesriikidesse või võtavad vastu lähetatud töötajaid.

Komisjoni ettepanekud näevad ette, et:

  • piiratakse lähetuse maksimaalset aega 24 kuuni ning sellest edasi kohaldatakse lähetatud töötaja osas sihtriigi tööõigust;
  • lähetatule tuleks maksta kõik sihtriigis töötamisega seotud palga osised ja kaasnevad tasud;
  • liikmesriigid võivad kohustada ettevõtjaid sõlmima alltöövõtulepinguid üksnes nende ettevõtjatega, kes tagavad töötajatele teatud tasustamistingimused (sh tingimused, mis tulenevad seadusest või kollektiivlepingutest, mis ei ole üldkohaldatavad, vaid sektori- või ettevõttepõhised);
  • lähetatud renditöötajatele kohaldatakse sihtriigi tööõiguse reegleid võrdselt kohalike renditöötajatega.

Kaubandus-tööstuskoda ootab ettevõtjate arvamusi komisjoni ettepanekute kohta 28. märtsiks e-posti aadressil katre@koda.ee ja soovib seejuures teada, kas ja kuidas võivad need ettepanekud mõjutada iga ettevõtte tegevusvaldkonda.

Allikas: rup.ee

Foto: SXC/Isadora Lollo

 

Tagasi
Euroopa Komisjon soovib lähetatud töötajatele kohalikega võrdset palka
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks