Avaleht / Uudised

Tööminutid: mis on tööohutuskultuur

01.03.2016


Veebruarikuu viimasel päeval eetris olnud Tööminutites rääkis Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu tööohutuskultuurist.

Tööelu on pidevas muutumises. Ühelt poolt kaasneb tehnoloogia arengu, üleilmastumise ja demograafiliste muudatuste, sh töövormide ja -meetodite arenguga palju positiivset, näiteks paindlikum tööaeg, töö- ja eraelu ühitamise võimalus ning füüsiliselt raske töö vähenemine. Teiselt toob see kaasa aga ka kuued riskid töökeskkonnas. 

Seadus näeb tööandjale ette palju erinevaid kohustusi seoses töötaja töökeskkonna loomise ja kujundamise ning töökeskkonna ohutegurite vähendamisega. Kuid tööandja üksi ei saa tegelikult midagi ära teha, väga suur roll on igal töötajal endal, et tema tervis töökeskkonnas kahjustada ei saaks.

Alati on tõhusam ja odavam probleeme ennetada, kui hiljem nende tagajärgi kõrvaldada. Ennetust võimaldab töökeskkonnas riske juhtida.

Tervislikke ja ohutuid töötingimusi saab tagada vaid tööandjate ja töötajate koostöös. Vastutustundlik ja hooliv tööandja järgib töökeskkonna ja -ohutuse nõudeid, luues töötajale tööks sobilikud tingimused, näiteks varustades teda vajalike isikukaitsevahenditega. Töötaja kohustus on neid vahendeid omakorda kasutada.

Hästi kavandatud ning asjatundlikult korraldatud juhendamise ja täiendõppega on võimalik vältida tööõnnetusi, samuti suurendada töö tõhusust ning hoida kokku kulusid.

Ükski ettevõtja ei vaja vaidlust töötaja tervisekahjude hüvitamise teemadel, mis on nii ajamahukas, kuid ka rahaliselt kulukas. Seega on igal juhul majanduslikult kasulikum tegeleda ennetusega, et töötajate tervis tööd tehes säiliks.

Tööohutuskultuurist täpsemalt kuula värsket Tööminutite saadet.

Allikas: Kuku raadio

Loe lisaks ka Tööelu portaali teemalehte ohutuskultuurist.

 

Tagasi
Tööminutid: mis on tööohutuskultuur
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks